Børnehuset Stationsparken

Velkommen til Børnehuset Stationsparken

Velkommen til Børnehuset Stationsparken

Børnehuset Stationsparken er et 0-6 års hus.
Vi bor i et lyst hus med en dejlig stor og grøn legeplads. Vi har ca. 60 børn aldersopdelt på to vuggestuegrupper og tre børnehavegrupper. Vi er en del af områdeinstitution Vadgård.

Børn i Børnehuset Stationsparken skal møde en tryg og genkendelig hverdag, hvor leg og læring går hånd i hånd. Vi arbejder ud fra Gladsaxe Kommunes didaktiske strategi (i tale DAP) og tilrettelægger planlagte aktiviteter for børnene, med afsæt i det enkelte barns udvikling.

I vores køkken vægter vi økologi, variation og danske råvare. Vi arbejder ud fra ”Mad til alle børn i Vadgård” - politikken. Vi har sølvmærke i Økologi.

I vores områdeinstitution har vi fagligt netværk indenfor IT, Køkken, koordinatorer, skolepædagoger og vuggestuepædagoger hvor pædagogerne udveksler ideer og dygtiggøre sig. Dertil har Stationsparken fokus på sprog og ansat en sprogpædagog.

Dagligdagen ser sådan ud:

Vi har åbent fra kl. 7 hvor vi serverer grød for de børn der skal have lidt morgenmad og ikke har spist hjemmefra.

Kl. 9 begynder dagen på grupperne med en fælles samling og en morgen snack. I formiddagstimerne er det projekt tid for alle børn. Vi arbejder med et overordnet projekt for hver aldersgruppe fra september til maj. I sommermånederne har vi sommerprojekt der går på tværs af huset, men er tilrettelagt for alle aldersgrupper.

Vi spiser frokost lidt i 11 for de små børn og kl. 11 for børnehaven. Alle børn i Vadgård, sover eller hviler i middagsstunden, afhængig af om man er vuggestuebarn eller børnehave barn. Vi er på legeplads hver dag for børnehavebørnenes vedkommende.

Kl. ca. 14 er der eftermiddagssnack. I eftermiddagstimerne har vi fokus på at børnene kan lege der deres nysgerrighed og interesse er. Det kan være at de ønsker at genoptage aktiviteten fra formiddagen, eller øve sig på andre færdigheder. Derfor indretter vi børnerummene med mulighed for at øve sig i zonen for nærmeste læring.

Mandage er aktive dage i børnehuset, her er der fokus på bevægelse og tumlastik for vuggestuens vedkommende. Vi løber gerne med børnene om morgenen i løbet af uge, for at få bevægelse ind i børnenes dag. Det giver en god energi at starte sammen med en løbetur. Og så arbejder vi på at lave flere lærende udflugter ud af institutionen for alle børnegrupper. Turene skal give mening for børnene, alt efter hvad de arbejder med i deres projekttid.

Når man er barn i Stationsparken er man en del af et børnefællesskab. Det betyder udover at barnet er en del af en jævnaldrende gruppe, møder de ældre og yngre kammerater til fællessamling hver fredag. Her deltager alle børn aktivt i sange og eksempelvis teater. Børnegrupperne skiftes til at stå for indholdet til fredagssamling. Børn skal møde den røde tråd i deres rejse fra den mindste gruppe til den største gruppe – fra vuggestuebarn til børnehave barn i børnehuset.

Vi vægter det gode forældresamarbejde højt. Det betyder blandt andet at vi skriver nyhedsbreve fra grupperne hver 14. dag, om hvad der er sket og hvad vi forventer kan ske. (Vi planlægger med højde for at børn viser interesse for noget andet end det planlagte, og så følger vi dem derhen hvor deres læring og nysgerrighed går). Vi inviterer til eftermiddagsarrangementer i løbet af året, eks. Sommerfest, bedsteforældre mik, julefest mm. Og så afholder vi udviklingssamtaler hver gang Jeres barn fylder år. Vi forventer at I deltager i Jeres barns institutionsliv ved at deltage aktivt. I hverdagen er de små beskeder og informationer til hinanden forældre-pædagog imellem vigtig for, at vi kan skabe en kontinuitet mellem hjem og institution. Ind imellem vil I også få små opgaver med hjem som I sammen med jeres barn skal kigge på. Det kan eksempelvis være at tage et billede af en bamse som børnene på skift har haft med hjemme på besøg osv. Og så vil vi rigtig gerne høre fra Jer når I kan se at Jeres barn er optaget af noget, som også er en del af institutionslivet. Det er de tegn der er med til at sætte fokus på hvor barnet er i sin nysgerrighed, læring og udvikling.

Inden barnet starter i børnehuset vil I blive inviteret til en velkomstsamtale. Hvor I vil møde de pædagoger der skal modtage jeres barn. I samtalen vil I høre mere om det kommende institutionsliv og vi vil spørge ind til Jeres barn. Vi arbejder i teams og derfor møder I bøde medarbejdere fra den kommende gruppe, men også andre medarbejdere i teamet. Det har vi gode erfaringer med giver barnet kendskab til flere voksne og derved giver barnet bedre overgange når de skal flytte op i næste gruppe. Alle overgange planlægges med en besøgsfase, med en kendt voksen. Vi flytter som udgangspunkt børn i grupper, så de har en eller to kammerater med ved gruppeskift.

I er meget velkommen til at besøge os inden opskrivning hos Pladsanvisningen. Ring til os og aftal nærmere.

Præsentation af Børnehuset Stationsparken

I områdeinstitutionen Vadgård arbejder alle 5 børnehuse med afsæt i den faglige kvalitetsramme; Didaktisk Anvendt Pædagogik, omtalt DAP. Alle børn og voksne arbejder projektorienteret, med børneperspektivet som omdrejningspunkt. De voksnes lyttekraft sikrer, at de har en viden og forståelse af barnets udvikling og næste udfordring. Børnene lærer at lytte til de andre børn og til de voksne, som gør dem i stand til at stille nye spørgsmål. Det fælles barne – læringssyn1 er afsæt for hverdagens aktiviteter og der tages udgangspunkt i barnets styrker. Alle børn skal have mulighed for at være aktive sammen med aktive voksne, så børn og voksne får mulighed for; at få øje på - samt have indflydelse på egen læring, og kan gøre sig erfaringer som de kan bruge gennem livet. Det skal være sjovt at være barn og voksen, så hverdagens opdagelser ikke forudsiges, men skaber nysgerrighed.

1 Se hjemmesidens tekstfelt; Barne – læringssyn.

Selvbetjening

Betjen dig selv på nettet

Kontakt

Områdeinstitution Vadgård

Solnavej 74B
2860 Søborg
Telefon: 39 57 31 35
dagtilbudvadgard@gladsaxe.dk

Ledelse

Områdeleder
Jesper Roos Nielsen

Stationsparken

Vadbro 37
2860 Søborg
Telefon: 39 69 31 31
stationsparken@gladsaxe.dk
gladsaxe.dk/stationsparken

Åbningstider

Mandag-Torsdag: 7.00-17.00
Fredag: 7.00-16.30

Ledelse

Børnehusleder
Helle Olsen
Oversigt over dagtilbud