Idrætsanlæggene i Gladsaxe

Vand på sidelinjen

Regnvandsprojektet ved Gladsaxe Stadion skaber et nyt og anderledes miljø omkring fodboldbanerne med damme, grøfter og vandløb. Visionen er, at det 20 hektar store idrætsareal ikke kun skal være ramme om boldspil, men også åbne op for andre aktiviteter. Mens fodboldkampen er i gang på banerne har tilskuere og andre gæster i idrætsparken mulighed for at opholde sig i grønne omgivelser langs dammene og grøfterne. Projektet er kommet i mål med stor succes, og Idtrætsanlæggets areal huser nu børn, der leger på vandlegepladsen, unge, der spiller kampe på fodboldbanerne samt ældre, der nyder de naturlige omgivelser.

For at gøre området mere tilgængeligt og invitere til mere aktivitet er der også anlagt nye stier - blandt andet én på tværs af området, som bliver del af en direkte vej fra Høje Gladsaxe til den store rundkørsel ved Gladsaxe Rådhus. Stierne skal skabe bedre sammenhæng i området og gøre området til en del af den omkringliggende by.

Bassiner og kanaler, der leder regnvandet

På plantegningen nedenfor illustreres den lange række af bassiner og kanaler, der er anlagt rundt i Idrætsanlægget. Pilene på plantegningen viser, hvilken vej regnvandet ledes. I haven ved Idrætsanlægget er der anlagt fem bassiner, der både rummer en vandlegeplads, som genbruger vandet samt en svingkarrusel, hvor regnvandet samles i bunden og langsomt siver ned i jorden (her er legen, at man skal svinge sig rundt om vandet for ikke at blive våd). Der er ligeledes en mindre boldbane, hvor også regnvandet vil lande som et element til legen — så alt i alt er legepladsen ved Idrætsanlæggets Caféhave rigtig sjov lige efter et stort regnvandskyl.

Længst mod syd er der yderligere to bassiner, der giver plads til paddle-tennis, hvor underlaget også er lavet, så regnvandet kan sive igennem, mens der er placeret rister, som håndterer regnvandet. Sidstnævnt har et ønske været at skabe et samlingssted for unge piger i Indrætsanlægget. Derfor har man i projektforløbet inddraget 7.-8. klasses piger fra den nærliggende skole, for at få deres inputs til projektets udformning. Denne dialog er mundet ud i, at der i dag er anlagt et udendørs "Pigeværelse", hvor man kan slappe af, hænge ud og klatre rundt. Som helhed er Idrætsanlægget resulteret i at være et oplevelsesrum, hvor der er plads til alle; børn og unge så vel som ældre.

Billede: VANDPLUS

Gladsaxe Idrætspark er et af fire VANDPLUS-foregangsprojekter i Danmark. Projektet blev udvalgt, fordi Gladsaxe er et typisk eksempel på de store forstæder, som blev anlagt i Skandinavien efter 2. Verdenskrig. I disse forstæder er udfordringerne med regnvandshåndtering særligt store, og projektet skal derfor være med til at danne skole for andre forstæder i Skandinavien. VANDPLUS er et partnerskab mellem Lokale- og Anlægsfonden og Realdania i samarbejde med Naturstyrelsen.

Regnvandet fra området ledes videre til bassinerne langs den nye Vandledningssti (placeret på østsiden af Indrætsanlægget) og er dermed en del af det samlede klimakvarter i Høje Gladsaxe, som er et af Danmarks største klimatilpasningsprojekter.

Vand på sidelinjen:

Friluftskommune 2015

Gladsaxe fik mandag den 28. september overrakt prisen som Danmarks Friluftskommune 2015 for kommunens nyskabende arbejde med klimatilpasning.

Læs mere
Klimakvarteret Høje Gladsaxe