Vandledningsstien

Sikkert til skole i grønne omgivelser

Med Gladsaxes nye Vandledningssti går en sikker og hurtig skole-cykelsti hånd i hånd med kreative regnvandsløsninger. Den nye sti kobler to cykelstier sammen og skaber mere sammenhæng mellem områdets stier. Samtidig vil en nyanlagt å og en række åbne regnvandssøer håndtere regnvandet langs stien.

De åbne bassiner er opdelt i to typer:

De øverste 8 bassiner er lavet af træ- og jordkanter og bliver kaldt ”engene”. Bassinerne håndterer blandt andet vandet fra Marielyst og Gladsaxe Stadion, men vil som oftest stå tørre og indbyde til leg, boldspil eller picnic i de grønne områder langs stien.

I de nederste 8 bassiner er der fast ca. en halv meter vand. I samspil med de karakteristiske trækanter er det med til at give området sit helt eget udtryk.

Den største enkeltdel af Vandledningsstien - den nye cykelsti - kobler to cykelstier sammen, hvilket blandt andet betyder, at elever på Grønnemose Skole nu har fået en sikker skolevej. Cykelstien er er del af cykelsupersti-samarbejdet og bliver også brugt af pendlere til og fra byen. Det henlagte område under broen har med projektet fået et nyt liv og er blandt andet på grund af den nye LED-belysning et mere trygt sted at færdes.

Anlægget er en del af det samlede klimakvarter i Høje Gladsaxe, som er et af Danmarks største klimatilpasningsprojekter.

Nedenstående billede er en illustration over, hvordan regnvandet ledes gennem Vandledningsstien:

Klimakvarteret Høje Gladsaxe