Om inklusion i Gladsaxe

Hjemmesiden er både henvendt til forældre og medarbejdere i kommunen. Det er vores målsætning, at hjemmesiden skal være et aktivt redskab for alle og skal bidrage til at:

  • styrke kendskabet til kommunens inklusionsstrategi og inklusionstiltag

  • inspirere professionelle og forældre i inklusionsbestræbelserne

  • øge mulighederne for videndeling mellem institutionerne

Inklusion