Når børn skifter lærer eller pædagog

For flere børn og unge kan det være forbundet med stor frustration og sorg at miste kontakten eller relationen til en vigtig voksen. For børn med særlige behov kan man enkelte gange, som professionel blive overrasket og måske mystificeret af barnets eller den unges reaktion. Det er vigtigt at have for øje, at det kan have store konsekvenser for enkelte børn eller grupper af børn at der er skiftes ud i de primære voksne. Alligevel kan disse skift indeholde vigtig læring for barnet eller den unge, som får betydning for den videre udvikling både i forhold til dem selv og i forhold til deres omgivelser. 

Overgange i børns liv