Inklusionskonference

Gladsaxe Kommune afholdt den 18. januar 2013 en konference om inkluderende fællesskaber i dagtilbud. Her deltog områdeledere, ledere og udvalgte medarbejdere fra alle børnehusene, relevante samarbejdspartnere som for eksempel PPR-psykologer, rådgivere, tale-høre-lærere, sundhedsplejersker, SFO-pædagoger og skoleledere. Målet var at skabe kendskab til Videncenter for Inklusion og i fællesskab at drøfte aktuelle og tværfaglige temaer inden for inklusionsområdet.

På konferencen var der en række oplæg, som du kan se her:

Lektor Anders Holm, Sociologisk Institut, Københavns Universitet og SFI-Det nationale forskningscenter for velfærd (PDF - åbner i nyt vindue)

Bjørg Kjær, ph.d., adjunkt, Danmarks Pædagogiske universitet (PDF- åbner i nyt vindue)

Du har også mulighed for at se interview med Anders Holm her.

Og interview med Bjørg Kjær her.

Dagtilbud og inklusion