Aktionslæring

Aktionslæring handler kort fortalt om at udvikle og forbedre praksis ved at eksperimentere med, observere og reflektere over konkrete praksissituationer. Målet er at fremme læreres læring som: en kollegial observerende praksis, en kollegial samtalepraksis og en kritisk didaktisk praksis.

Aktionslæringens omdrejningspunkt er reflekteret læring i fællesskab – med fokus på at undersøge praksis ved at forholde sig nysgerrigt og udforskende til praksis ved at stille spørgsmål til den, og ved at undersøge resultaterne af en bestemt aktion.

Skoler og inklusion