Cooperative Learning

Cooperative Learning-strukturerne er udviklet for at sikre, at alle elever, uanset forudsætninger, deltager aktivt i læreprocesserne og i fællesskabet. Inklusion er bygget ind i fundamentet af Cooperative LEarning (CL). Derfor sætter man inkluderende processer i gang, hver gang man anvender CL-strukturerne – uanset om det er i den faglige undervisning, i SFO’en eller i andre sammenhænge.

Resultaterne fra skoler, hvor man har satset på CL, taler deres tydelige sprog: Det faglige niveau skyder i vejret - også hos de elever, der har det rigtigt svært i en traditionel undervisning eller gruppearbejde. Og effekten i forhold til uro, mobning og adfærdsmæssige problemer er også klar. Forudsætningerne for at opnå disse resultater er, at personalet har tilegnet sig grundlæggende færdigheder og kompetencer til at bruge CL, og at CL indgår som en fundamental del af det daglige arbejde.

Janet Reid

Skoler og inklusion