Døgnplejefamilier

Hvis I er generelt godkendte som døgnplejefamilie, kan I henvende jer til familieplejekonsulenterne og forhøre jer om jobbet.

Hvis I og Gladsaxe Kommune er enige om at anbringe et barn hos jer, udfærdiges en ansættelseskontrakt mellem jer og Gladsaxe Kommune. Kontrakten skal indeholde hvilke opgaver, der ønskes løst i forhold til det konkrete barn og dets familie. Derudover skal den indeholde følgende:

 • Pleje lønnens størrelse
 • Kost og logi beløb (skattefrit)
 • Evt. særlige udgifter til etablering eller lign.
 • Forsikringsforhold
 • Samarbejde/besøg i forhold til plejebarnets forældre
 • Regler vedrørende opsigelse 
 • Konsulentbesøg

Før I beslutter jer

Hvilke overvejelser er vigtige, før I beslutter jer?

 • At have et plejebarn er en fælles opgave for hele familien, der kræver rummelighed og gode ressourcer.
 • Hvordan vil jeres egne børn reagere?
 • Hvordan vil jeres familieliv ændres? - f.eks. ferieplaner m.m.
 • Hvordan er det at stå til rådighed døgnets 24 timer året rundt?
 • Ofte har barnet manglet voksenkontakt og fællesoplevelser - Hvordan kan I som familie dække plejebarnets behov?
 • Hvordan kan vi leve med, at plejebarnet kun er til låns i kortere eller længere tid? F.eks.- at plejebarnets forældre beholder forældremyndigheden over barnet under plejeforløbet, og når som helst overfor forvaltningen kan forlange plejeforholdet stoppet?
 • Hvordan kan vi som familie - på trods af evt. forskellige holdninger - være i stand til at skabe et positivt samarbejde med plejebarnets forældre?
 • Er vi i stand til at samarbejde med forvaltningen og parate til at modtage tilsyn, vejledning og supervision?
 • Hvordan harmonerer mit nuværende arbejde med at blive plejefamilie? - vil det indebære, at det bliver nødvendigt at nedsætte arbejdstiden?
 • Vide at plejeforholdet som hovedregel ophører, når barnet fylder 18 år, men at plejebarnet også herefter oftest vil have brug for at betragte sig som en del af jeres familie med ønske om tæt kontakt.

Forventninger og samarbejde

Som plejefamilie har vi følgende forventninger til jeres kompetence som plejefamilie:

 • At I kan opdrage og give omsorg til et barn
 • At I kan etablere tilknytning til et barn, baseret på nærvær, kærlige følelser, kontinuitet og respekt for barnets ret til medbestemmelse
 • At I kan respektere og støtte relationer imellem barnet og dets familie
 • At I kan forpligte jer i et livslangt engagement
 • At I kan være en aktiv deltager i et professionelt team.

Samarbejdet med Børne- og familieafdelingen i Gladsaxe Kommune

Som plejefamilie vil I være en del af det professionelle team, der skal tage vare på barnet. Jeres nærmeste samarbejdspartner er familieplejekonsulenten. Konsulenten støtter, vejleder og giver supervision i forhold til de opgaver, I har med plejebarnet, dets forældre/familie samt øvrige forhold, der har med plejeforholdet at gøre.

Udover de planlagte konsulentbesøg vil der afholdes fællesmøder med rådgiver og plejebarnets familie.

Familieplejekonsulenterne indgår således også i et tæt samarbejde med barnets biologiske families rådgiver.

Endvidere arrangerer familieplejekonsulenterne i Gladsaxe Kommune kursus dage og tema aftner for plejefamilier et par gange om året, hvor det forventes, at I deltager. Kursusdagene afholdes i samarbejde med Gentofte, Herlev, Lyngby-Tårbæk og Rødovre kommuner (i daglig tale ”De Fem”).

Ud over det faglige input er der socialt samvær forbundet med disse kurser, hvor plejefamilier også har mulighed for at etablere netværk til andre plejefamilier.

Flytter plejebarnets forældre til en anden kommune, vil samarbejdet på trods af dette fortsætte i Gladsaxe Kommune, for at sikre kontinuitet i forløbet af plejeforholdet for plejebarnet.

 

 

For plejefamilier