Lokale stemmer i Kong Hans Have

Vil du være med til at udvikle Kong Hans Have?

I løbet af 2017 kan du og dine naboer i området beslutte, hvad der skal ske på det grønne område. Byrådet har afsat 125.000 kr. til natur og friluftsliv i Kong Hans Have og jeres forslagkan blive til virkelighed, hvis I kan samle stemmer nok. Alle der bor, arbejder eller går i skole (fra 5. klasse og op) i det område, der ligger mellem Buddingevej, S-togslinjen og Motorring 3 kan stemme og komme med forslag.

Kong Hans Have har de seneste år undergået en forvandling - fra græsplæne til et bakket terræn. Området er en del af klimatilpasningen af Buddinge og ved kraftige regnskyl og skybrud løber regnvandet hertil i stedet for til kloakken. På den måde hjælper det grønne område hele lokalområdet, så vi undgår oversvømmelser af bygninger og veje. Med klimatilpasningen er området blevet et grønt naturområde, som Gladsaxe Kommune gerne vil udvikle sammen med jer, der bor i lokalområdet.

I et borgerbudget er det de personer der bor i lokalområdet der bestemmer, hvad pengene skal gå til. Til efteråret kan du finde på en idé til, hvad der kan være på det grønne område. Inden året er slut afholdes en afstemningsdag, hvor du og dine naboer stemmer om hvilken idé eller hvilke idéer der skal udføres på det grønne område. Der med er det lokale stemmer der afgør, hvordan det grønne område skal udvikles. Du kan læse mere om, hvordan det foregår ved at læse retningslinjer for Lokale stemmer - klimatilpasning og din idé.

Hvordan kan jeg være med?

Find på et forslag for Kong Hans Have og bring det til afstemning

Har du/I et forslag til, hvordan der kan komme mere natur og friluftsliv i Kong Hans Have? Gladsaxe Kommune har afsat 125.000 kr. til natur og friluftsliv i Kong Hans Have, og du/I kan være med til at bestemme, hvad det skal være. Det gør du/I ved at udvikle et forslag, som du/I sender til afstemning. Både små og store forslag er velkomne. Du/I skal præsentere forslaget på afstemningsdagen 18. november og lægge en plan for, hvordan forslaget bliver gennemført, hvis det vinder.

Deadline for at indsende projektforslag er 8. november 2017.
Udfyld dette skema til projektforslag og send det til verdensnemmeste@gmail.com senest 8. november

 

Stem på afstemningsdagen 18. november

Er du interesseret i området, og vil du gerne være med til at beslutte hvilke forslag der skal gennemføres (også selv om du måske ikke lige har en idé)? Så kom til afstemningsdagen lørdag 18. november kl. 14-17 på Vadgård Skole, og stem på det eller de forslag du synes passer bedst til Kong Hans Have.

 

Vær med i tovholdergruppen

Vil du være med til at planlægge forløbet? Tovholdergruppen koordinerer forløbet og beslutter for eksempel, hvordan der stemmes. I tovholdergruppen er Elin, Karen, Michael og du kan også være med i gruppen. Ring til Morten, der koordinerer møderne, på 31 52 29 99 hvis du vil være med.

Har du spørgsmål til, hvad der kan lade sig gøre er du velkommen til at kontakte Nina fra Gladsaxe Kommune på 39 57 59 36 eller nimobe@gladsaxe.dk

 

Træplantning i november 2017

Til november planter vi træer i Kong Hans Have. Tre 5. klasser og tre 1. klasser fra Vadgård Skole deltager i den nationale kampagne Genplant Planeten. Eleverne planter træer mandag 6. november. I løbet af november planter vi træer i resten af haven. Følg med her eller på skiltet ved Kong Hans Have.

 

Regnvandet holdes i området

Kong Hans Allé er en del af Buddinge-området, der flere gange har oplevet problemer med oversvømmelser. Blandt andet har Buddinge Station, som er et vigtigt trafikalt knudepunkt i området, flere gange haft kraftige oversvømmelser. Projektet hjælper hele området både ved almindelige regnskyl og når der kommer store skybrud.

Regnvandsbedene langs Kong Hans Allé og det store grønne område syd for vejen bidrager begge til håndteringen af regnvandet. Det grønne areal vil kunne håndtere meget kraftige regnskyl og holde vandet et sted, hvor det ikke er til skade for boligejerne eller trafikken i området. Ved at fjerne vejvandet fra fælleskloakken mindskes belastningen på kloaksystemet, og de grønne regnbede fungerer som en erstatning for en traditionel separatkloakering. Regnvandet vil fordampe og nedsive på stedet. Om vinteren hvor vejen saltes vil regnvandet blive ledt til kloakken, så vejsaltet ikke ender i grundvandet.

Ny kombination: Regnvandsbede og cykelstier

Den nye cykelsti på Kong Hans Allé gør cykelturen i skole mere tryg og sikker for Gladsaxes børn og er samtidig med til at aflaste kloaksystemet, både når der kommer store skybrud og almindelige regnskyl. Dette gøres blandt andet ved hjælp af regnvandsopsamlende blomsterbede.

Projektet på Kong Hans Allé er udført i et samarbejde mellem Nordvand og Gladsaxe Kommune, der besluttede at anlægge cykelstier og seperatkloakering som et fælles projekt. Oprindeligt havde Gladsaxe Kommune planlagt kun at anlægge cykelstier på Kong Hans Allé, da det er en skolevej, men Nordvand sprang til og foreslog at kombinere cykelstien med klimatilpasning og en separat kloak, så fælleskloakken aflastes, og regnvandet håndteres lokalt.

Kong Hans Allé er Gladsaxes første ”grønne vej” og er samtidig en af de første grønne veje i Danmark.

Flere grønne veje på tegnebrættet

Gladsaxe Kommune og Nordvand har flere grønne veje på tegnebrættet. I 2017 vil der blive anlagt flere grønne veje i kvarteret øst for Møllemarken.

Cykelstien på Kong Hans Allé er en del af kommunens projekt, Gladsaxe Cykler, hvor kommunen i årene fremover vil bygge cykelstier på en række skoleveje.

Læs mere om regnvandshåndtering på gladsaxe.dk/regnvand

Læs mere om indsatsen for cyklisme på gladsaxe.dk/cykler

Kontakt

Har du spørgsmål til udviklingen af det grønne område kan du kontakte Nina Bennetsen nimobe@gladsaxe.dk tlf.: 39 57 59 36

Spørgsmål om klimatilpasningsløsningerne på Kong Hans Allé kan rettes til: Daniel Grube Pedersen danped@gladsaxe.dk tlf.: 39 57 58 88

Klimatilpasning i Buddinge