Netværk for borgere med hoved-halskræft

Undervisningen og møderne handler om overordnede emner, der vedrører alle, og som kommer rundt om både fysiske, psykiske og sociale sider af sygdom og behandling.

Emnerne kan for eksempel være mundpleje, nærvær og intimitet, spise-synkeproblemer og kost-konsistenser, medicin, accept af en ny livssituation, vedligeholdelse af funktioner, indkøb og madlavning.

En terapeut fra holdet ”Træning for borgere med hoved-halskræft” deltager i både undervisning og netværksmøder sammen med forskellige professionelle oplægsholdere.

Hvornår og hvor

Møderne holdes en gang om ugen og varer 1 time. Tidspunktet kan variere.

Sted: Lærkegaardscenteret, Persillehaven 28, 2730 Herlev

Tilmelding og yderligere information: Kontakt kræftkoordinatoren på telefon 39 57 55 20 eller på mail: cancer@gladsaxe.dk

Kræft