Den sammenhængende børne og ungepolitik 2015-2020

Byrådet vil med Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020 skabe sammenhæng i børn og unges liv samt sikre et tydeligt, fælles afsæt og ramme for arbejdet på børne- og ungeområdet i Gladsaxe Kommune.

Politikken er udarbejdet med inddragelse af forældrerepræsentanter, medarbejdere og ledere fra børne- og ungeområdet og er som noget nyt delt op i to. Første del indeholder fem principper, som angiver retningen for al vores arbejde med børn og unge i Gladsaxe Kommune. De fem principper er:

  • Børn og unge i centrum
  • Børn og unges primære platform er familien
  • Børn og unge indgår i demokratiske og inkluderende fællesskaber og læringsmiljøer
  • Børn og unges trivsel og sundhed i fokus
  • Børn og unge i trygge omgivelser

I politikkens anden del beskrives de fem områder, der skal sættes et særligt fokus på i arbejdet med børn og unge i årene 2015-2020. De fem fokusområder er:

  • En tidlig og forebyggende indsats
  • Fælles rammer for et godt tværfagligt samarbejde
  • Gode overgange i børn og unges liv
  • Indsatser for børn og unge med særlige behov
  • Tryg opvækst: Forebyggelse og indsats over for ungdomskriminalitet

Politikkens anden del beskriver desuden organisering og retningslinjer for medarbejdere på børne- og ungeområdet og indeholder også en kriminalitetsforbyggende handleplan.

Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020 skal ses i tæt sammenhæng med kommunens øvrige politikker, målsætninger, retningslinjer og handleplaner.

Her kan du læse Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020

Familie, børn og unge