Udvalg for byliv i klimatilpasningen af Buddinge området

Byrådet besluttede 10.06.2015, punkt 72, at oprette et rådgivende § 17, stk. 4 udvalg om, hvordan vi bruger klimatilpasningen af Buddinge området, som løftestang til at udvikle bylivet i området.

Der er udarbejdet et kommissorium for udvalget, som beskriver udvalgets formål, opgaver, sammensætning og organisering.

Kommissorium

Medlemmer

Trine Henriksen (Ø), Formand
Jakob Skovgaard Koed (A) 
Klaus Kjær (O)
Svend Erik Rolandsen
Mikael Lyngsfeldt
Kristian Heine
Kim Christiansen
Birgitte Hoffmann
Niels Leegaard

Miljøudvalget