Udvalg for etablering af spillested

Byrådet besluttede 10.06.2015, Punkt 72 at nedsætte et §17, stk. 4-udvalg, som skal varetage en forberedende og rådgivende funktion i forbindelse med, at Byrådet skal træffe beslutning om etablering af et spillested fortrinsvis for unge.

Der er udarbejdet et kommissorium for udvalget, som fastlægger udvalgets formål og opgaver samt udvalgets sammensætning og organisering.

Medlemmer

Katrine Skov (A), Formand
Serdal Benli (F)
Kristian Niebuhr (O)
Andrea Kristensen
Martin Nielsen
Ole Kjær
Emil Tafdrup
Ali Soophezadeh (Sufi)
Milo Duckert Aurvig
Aadel Qureshi
Jeppe Petersen

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget