Affaldsgebyr 2016

Det er Gladsaxe Byråd, der fastsætter affaldsgebyret. Opkrævningen sker over ejendomsskattebilletten og er sammensat af et afhentningsgebyr og et fællesgebyr. Hver bolig betaler således både afhentningsgebyr og fællesgebyr. Erhverv betaler et erhvervsgebyr, der opkræves hos den der i CVR-registeret (det centrale virksomhedsregister), står som ejer af virksomheden . Læs mere om erhvervsgebyr her.

Afhentningsgebyret

Afhentningsgebyret dækker over omkostninger til afhentning af dagrenovation, for ét år. Gebyret er fastsat i forhold til den type beholder, der tømmes på ejendommen. Der tømmes normalt én gang om ugen. Men du kan også få afhentet hver 14. dag, hvis du har en sæk eller 120 l beholder.

Nedenfor er vist gebyret for 2016. Gebyret er opdelt i følgende intervaller og fastsat til følgende priser pr. sæk/beholder/container (priserne er inkl. moms):

Takster for: sække og minicontainere

Materiel

2016 (i kr.)

Sæk og 120 liters beholder

1060,44

Sæk og 120 liters beholder
(14 dages afhentning)

530,22

Minicontainer 121-240 liter

1362,47

Minicontainer 241-500 liter

1888,64

Minicontainer 501-600 liter

2502,93

Minicontainer 601-700 liter

2657,02

 

Takster for: Vippecontainer

 

2016 (i kr.)

Vippecontainer 6 m3

21.208,13

Vippecontainer 7 m3

21.659,20

Vippecontainer 8 m3

26.009,62

Vippecontainer 10 m3

32.512,03

Vippecontainer 12 m3

37.316,83

 

Takster for: Ophalercontainer

- 2016 (i kr.)

Ophalercontainer 12 m3

69.571,99

Ophalercontainer 16 m3

79.181,59

Ophalercontainer 24 m3

98.400,79

 

Komprimatorcontainere beregnes særskilt, efter vægt. Der kan forekomme minicontainere større end 700 liter, som takstmæssigt placeres i intervallet 601-700 liter.

Vær opmærksom på, at containere ikke er beregnet til enkelthusstande, men kun kan bruges i etagebebyggelser og erhvervskvartererne. Ved indkøb af nye containere accepteres 400 og 660 liters containere. Gladsaxe Kommune kan i særlige tilfælde give dispensation til, at enfamilieboliger kan bruge 120 liter containere.

 

Fællesgebyret

Som hovedregel opkræver kommunen et fællesgebyr for affald pr. bolig (enhed). Gebyret opkræves også for huse der er ubeboet. Denne del af gebyret dækker over omkostninger til drift af genbrugsstationen, storskraldsordning, haveaffaldsordning, administration m.v. Fællesgebyret betales for et år ad gangen.

I 2016 er fællesgebyret fastsat til: 1.625,23 kr. pr. enhed inkl. moms. I skemaet nedenfor kan du se, hvorledes gebyret er sammensat.

 

Fællesgebyr 2016(i kr.)          
Generel adminstration 415,13
Storskrald 284,86
Haveaffald 147,77
Farligt affald 33,67
Genbrugsstationen 633,86
Glas- og papir kuber 109,94
I alt 1.625,23


Afhentning udenfor ordinær rute

Hvis man af forskellige årsager har brug for afhentning af sit affald på et andet tidspunkt end på den normale afhentningsdag, skal man kontakte Affaldsteamet på telefon 39 57 58 51. Prisen for afhentning udenfor ordinær rute er, inklusive moms og per enhed:

Gebyr ekstraafhentning 2016:

 

Sæk 150,00
Minicontainere 300,00
Vippecontainer 687,50


Sække til ekstra dagrenovation

Hvis du har mere dagrenovation end normalt i en enkelt uge, for eksempel fordi du har holdt fest eller lignende, skal du nu købe en sæk til dit ekstra affald. Sækken har et særligt tryk, den koster p.t. 22 kr. og du kan købe den på kommunens biblioteker eller i Grønt Idecenter, der ligger ved Rådhuset. Du sætter din ekstra sæk ved siden af dit skraldestativ eller din container, når du får hentet dagrenovation, så tager skraldefolkene den med. Du kan godt sætte flere sække ud.

Affaldsgebyr 2017

Det er Gladsaxe Byråd, der fastsætter affaldsgebyret. Opkrævningen sker over ejendomsskattebilletten og er sammensat af et afhentningsgebyr og et fællesgebyr. Hver bolig betaler således både afhentningsgebyr og fællesgebyr. Erhverv betaler et erhvervsgebyr, der opkræves hos den der i CVR-registeret (det centrale virksomhedsregister), står som ejer af virksomheden . Læs mere om erhvervsgebyr her.

Afhentningsgebyret

Afhentningsgebyret dækker over omkostninger til afhentning af dagrenovation, for ét år. Gebyret er fastsat i forhold til den type beholder, der tømmes på ejendommen. Der tømmes normalt én gang om ugen. Men du kan også få afhentet hver 14. dag, hvis du har en sæk eller 120 l beholder.

Nedenfor er vist gebyret for 2017. Gebyret er opdelt i følgende intervaller og fastsat til følgende priser pr. sæk/beholder/container (priserne er inkl. moms):

Takster for: sække og minicontainere

Materiel

2017 (i kr.)

Sæk og 120 liters beholder

973,60

Sæk og 120 liters beholder
(14 dages afhentning)

486,80

Minicontainer 121-240 liter

1327,16

Minicontainer 241-500 liter

1836,82

Minicontainer 501-000 liter

2462,75

 

Takster for: Vippecontainer

 

2016 (i kr.)

Vippecontainer 6 m3

20.148,85

Vippecontainer 8 m3

24.607,09

Vippecontainer 10 m3

30.791,06

 

Takster for: Ophalercontainer

- 2016 (i kr.)

Ophalercontainer 16 m3

76.891,39

Ophalercontainer 24 m3

94.484,29

 

Komprimatorcontainere beregnes særskilt, efter vægt. Der kan forekomme minicontainere større end 700 liter, som takstmæssigt placeres i intervallet 601-700 liter.

Vær opmærksom på, at containere ikke er beregnet til enkelthusstande, men kun kan bruges i etagebebyggelser og erhvervskvartererne. Ved indkøb af nye containere accepteres 400 og 660 liters containere. Gladsaxe Kommune kan i særlige tilfælde give dispensation til, at enfamilieboliger kan bruge 120 liter containere.

 

Fællesgebyret

Som hovedregel opkræver kommunen et fællesgebyr for affald pr. bolig (enhed). Gebyret opkræves også for huse der er ubeboet. Denne del af gebyret dækker over omkostninger til drift af genbrugsstationen, storskraldsordning, haveaffaldsordning, administration m.v. Fællesgebyret betales for et år ad gangen.

I 2017 er fællesgebyret fastsat til: 1.628,66 kr. pr. enhed inkl. moms. I skemaet nedenfor kan du se, hvorledes gebyret er sammensat.

 

Fællesgebyr 2016(i kr.)          
Generel adminstration 447,39
Storskrald 292,55
Haveaffald 151,20
Farligt affald 32,29
Genbrugsstationen 633,36
Glas- og papir kuber 71,87
I alt 1628,66


Afhentning udenfor ordinær rute

Hvis man af forskellige årsager har brug for afhentning af sit affald på et andet tidspunkt end på den normale afhentningsdag, skal man kontakte Affaldsteamet på telefon 39 57 58 51. Prisen for afhentning udenfor ordinær rute er, inklusive moms og per enhed:

Gebyr ekstraafhentning 2017:

 

Sæk 150,00
Minicontainere 300,00
Vippecontainer 687,50


Sække til ekstra dagrenovation

Hvis du har mere dagrenovation end normalt i en enkelt uge, for eksempel fordi du har holdt fest eller lignende, skal du nu købe en sæk til dit ekstra affald. Sækken har et særligt tryk, den koster p.t. 22 kr. og du kan købe den på kommunens biblioteker eller i Grønt Idecenter, der ligger ved Rådhuset. Du sætter din ekstra sæk ved siden af dit skraldestativ eller din container, når du får hentet dagrenovation, så tager skraldefolkene den med. Du kan godt sætte flere sække ud.

Kontakt

Miljø

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
miljo@gladsaxe.dk

Åbningstider

Mandag-Fredag: 10.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Renovationsgebyr