Uddannelsesrettede aktiviteter

Som modtager af uddannelseshjælp, vil du i samarbejde med din uddannelseskonsulent aftale hvilke aktiviteter du vil kunne få størst glæde af at følge i forhold til til komme i uddannelse.

Din uddannelseskonsulent kan beslutte at du skal deltage i en af flere aktiviteter der skal føre dig frem mod at blive afklaret eller parat til at påbegynde en ordinær uddannelse.

Læs mere i menu'en til venstre om de forskellige muligheder.

 

Uddannelse