Anvisning af bolig

Kommunen kan i særlige tilfælde anvise en bolig. Læs mere herunder.

Anvisning af bolig via boligformidlingen

Gladsaxe Kommunes mulighed for at formidle boliger er begrænset. Du skal altid først selv forsøge at løse dit boligproblem ved aktivt at søge bolig, og lade dig skrive op til bolig i relevante boligselskaber, boligportaler m.v.

Gladsaxe kommunes boligformidling formidler alene boliger til borgere, der helt akut mangler en bolig.

Som udgangspunkt kan du ikke få anvist en bolig, hvis du selvforskyldt er blevet sat ud af dit lejemål, f.eks. ved ikke at betale husleje eller på anden måde at have misligeholdt din bolig.

Krav for at få anvist en bolig

Der stilles en række krav selv om hver enkelt sag også vurderes konkret og individuelt. Du skal som hovedregel:

  • have haft fast bolig i Gladsaxe Kommune umiddelbart op til din ansøgning om boligformidling
  • være i en akut situation, som du ikke har kunnet forudse
  • være skrevet op i mindst to boligorganisationer

Derudover vil Boligformidlingen vurdere dit behov på baggrund af, om du f.eks. har:

  • Samlivsproblemer, hvor der er betydelige problemer med børn
  • Om du mangler bolig i forbindelse med skilsmisse/samlivsophør
  • Om er du ramt af alvorlig sygdom eller handicap
  • Om du har været udsat for vold
  • Om har du uforudsete økonomiske problemer
  • Om er du opsagt fra et midlertidigt lejemål i utide. Lejekontrakten skal fremvises
  • Om er du ung med betydelige personlige eller sociale problemer

Der foretages altid en konkret, individuel vurdering af ansøgninger om hjælp til bolig.

Boligformidlingen kan til enhver tid bede om dokumentation for at vurdere, om du er berettiget til en bolig.

Hvis du opfylder kravene til at få anvist en bolig

Hvis du opfylder boligformidlingens kriterier, får du tilsendt et boligskema, som du skal udfylde og returnere til boligformidlingen.

Du vil blive skrevet op til en passende bolig i hele Gladsaxe Kommune. Du har ikke mulighed for selv at bestemme hvilken type bolig og i hvilket område, det skal være.

Afslår du et relevant tilbud fra Boligformidlingen, bliver du slettet af akutlisten. Har du søgt, men fået afslag på tilbud om en bolig, kan du ikke anke beslutningen til en anden offentlig myndighed.

Selv om du bliver skrevet op, kan der gå lang tid inden du får anvist en bolig.

Som hovedregel kan du dog forvente, at du får anvist en bolig inden for 6 måneder, hvis der ikke er særlige forhold i boligsagen.

Vudering af din sag

Hver sag vurderes helt konkret. Det betyder, at boligformidlingen vurderer, hvilken af de boliger, de har til rådighed, der passer til den enkelte borger. Borgere, der er kommet på akutlisten senere, kan derfor få en bolig tilbudt, før en borger, der har stået på listen i længere tid.

Bolig