Veteranrådet

Gladsaxe Kommune har sammen med Ballerup, Herlev, Furesø og Lyngby-Tårbæk dannet et tværkommunalt Veteranråd, der er forankret i de fem kommuners direktørområder dækkende det sociale område.

Tilbud til veteraner

I kommunen har vi en række tilbud til dig som veteran eller dig, der i familie med en veteran.

Tilbud til veteraner

Rådet har til formål at afdække, hvordan vi som lokalsamfund bedst muligt understøtter udsendte i statslig international tjeneste samt deres pårørende før, under og efter udsendelsen. Det inkluderer både kommunale indsatser og andre tilbud (f. eks. frivillige).

Hvilken funktion har veteranrådet

Veteranrådet har en rådgivende funktion i forhold til politiske beslutninger i de fem kommuner.

Medlemmer:

  • To repræsentanter fra veteranforeningen VETHO
  • Én repræsentant fra frivilligområdet i hver af de fem kommuner.
  • Én kommunal repræsentant fra hver af de fem kommuner, som hver især tegner deres samlede, kommunale forvaltninger. De fem kommuner repræsenteres på embedsmandsniveau.

Medlemmer fra Gladsaxe Kommune

Simon Gahms Henriksen, Leder af den boligsociale enhed, Social og Sundhedsforvaltningen  (næstformand)

Trine Sandberg Ladegaard, Frivillighedskoordinator, Social og Sundhedsforvaltningen (sekretær 2017)

Formand

Alf Døj, Vetho. Email: formand@vetho.dk

Konstitueringsperiode

Veteranrådet er konstitueret for en 2-årig forsøgsperiode fra april 2016.

 

Tilbud til veteraner

I kommunen har vi en række tilbud til dig som veteran eller dig, der i familie med en veteran.

Tilbud til veteraner
Råd