Demensteknologi

Demensteknologi er forskellige teknologiske hjælpemidler, der kan hjælpe og støtte borgere med demens og højne deres livskvalitet.

Tryghed og støtte til at blive i eget hjem

Gladsaxe kommune undersøger og afprøver løbende forskellige teknologier, der blandt andet har til formål at hjælpe og støtte beboere på seniorcentrene og borgere på demens daghjem. Det kan være borgere, der har svært ved at huske, eller som kan have gavn af sansestimulering -  for bedre at finde ro.

Derudover ses der på, hvordan teknologier kan indgå som en støtte til borgere, der fortsat bor i eget hjem, så de føler sig trygge og kan fastholde rutiner og dagligdags gøremål.

Borger med trykfølsom pude, der frembringer musik og vibrationer ved berøring

Sansestimulering via musik og vibrationer

INMU er en trykfølsom pude, der frembringer musik og vibrationer ved berøring. Jo mere borgeren interagerer med puden, jo mere udvikler musikken og vibrationerne sig. Omvendt stopper puden, når borgeren ikke længere rører den. På den måde kan borgeren igangsætte og påvirke musik og vibrationerne, så sanserne stimuleres.

Sensorteknologi – forebyggelse og udredning

I samarbejde med SIF-gruppen ses der på mulighederne for udvikling af sensorteknologi. Projektet undersøger, hvordan teknologi kan registrere og indsamle data om borgerne, så der i tide kan tages handling på for eksempel begyndende urinvejsinfektion eller risiko for fald.

Hvem henvender teknologien sig til

Beboere med kognitive funktionsnedsættelser på seniorcentrene, borgere på demens daghjem og borgere i eget hjem, som har en mindre grad af demens.

Her kan du læse mere om Gladsaxe kommunes arbejde med velfærdsteknologien

Resultat og status

I 2017 påbegyndte Gladsaxe kommune en dialog med SIF-gruppen for at undersøge mulige sensorteknologier til borgere i eget hjem. Teknologien skal være med til at understøtte, at borgere med demens kan forblive i eget hjem i trygge og sikre rammer. Gladsaxe kommune forventer at afprøve den første prototype i 2018.

Derudover ses der løbende på teknologier, som er sansestimulerende og i 2018 afprøver Gladsaxe kommune musikpuden INMU.

Leverandør

SIF-gruppen

INMU

Demens