Demensteknologi

Projektet om demensteknologi indeholder flere små projekter, som hver især har til formål at hjælpe og støtte Gladsaxes beboere på seniorcentrene, som fx har svært ved at huske eller har brug for sansestimulering. Ligeledes ses der på, hvordan teknologier kan indgå som en støtte til borgere, der fortsat bor i eget hjem, så de føler sig trygge og sikre i dagligdagen.

Blandt projekterne er aktivitets- og afslapningsstuer på seniorcentrene Bakkegården og Rosenlund samt et demensprojekt på Bakkegården og i hjemmeplejen mellem kommunerne Gentofte, Gladsxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal.

Formålet: Støtte og hjælpe beboere med sansestimulering til at fastholde rutiner og dagligdagsgøremål.

Målgruppen: Beboere med kognitiv funktionsnedsættelse på seniorcentrene. Borgere i eget hjem, som har en mindre grad af demens.

Status: Aktivitets- og afslapningsstuerne på Rosenlund er i brug. Der er eksempelvis forskellige spil og dukker. Bakkegården skal i 2017 indrette en sansestimulerende afslapningsstue til at understøtte demensplejen. Derudover samarbejder kommunen med Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal, hvor der i fællesskab i løbet af 2016 er blevet se på mulige velfærdsteknologiske løsninger. I den forbindelse skal Touch and Play, som er en skærm med bl.a. spil og musik, afprøves på Bakkegården i 2017. Ligeledes skal produktet Inmente, der er en hukommelses app, afprøves i hjemmeplejen 2017.

Leverandør: Skærmlæsningen er leveret af E-mergency. Gyngestolen er leveret af Alzheimerforeningen Skærmen til Touch and Play er leveret af Applikator. Herudover er der indkøbt flere små dele til aktivitets- og afslapningsstuen.

Demens