Dagpenge under uddannelse

Du kan som hovedregel ikke få dagpenge, hvis du deltager i uddannelse. Der er dog enkelte undtagelser, hvis du samtidig er parat til at overtage et arbejde, og aktivt søger arbejde.

Du kan uden at miste dagpengene deltage i bl.a.:

  • Traditionel aftenskoleundervisning
  • Folkeskolens 8.-10. klassetrin
  • Undervisning under 20 timer om ugen, hvis uddannelsen ikke berettiger til SU, når den udbydes som heltidsuddannelse.
  • Enkeltfagsundervisning under 20 timer om ugen på gymnasialt niveau

Følg linket nederst på siden for at læse mere om dagpenge under uddannelse.

Dagpenge