Personlig assistance

Har du på dit arbejde brug for personlig assistance i forbindelse med praktiske arbejdsfunktioner, kan Jobcenter Gladsaxe hjælpe dig.

Der kan ydes personlig assistance til ledige, lønmodtagere og selvstændige erhvervs-
drivende, der på grund af en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for særlig personlig bistand for at kunne varetage deres job. Varig funktionsnedsættelse betyder, at funktionsnedsættelsen ikke er af midlertidig eller forbigående karakter.

Den personlige assistent må kun hjælpe med praktiske arbejdsfunktioner. De faglige og indholdsmæssige jobfunktioner skal personen med et handicap selv kunne udføre.

Jobcenteret kan yde tilskud til en personlig assistent i op til 20 timer pr. uge for personer, der er beskæftiget 37 timer pr. uge. Tilskuddet bevilges enten i en afgrænset periode eller på ubestemt tid.

Kontakt Jobcenter Gladsaxe hvis du vil mere om dine muligheder.

Hjælp på arbejdspladsen