Sagsbehandlingstider for handicaprådgivningen

Her kan du finde de mest almindelige sagsbehandlingstider, som gælder, fra du sender din ansøgning, til der træffes afgørelse om støtte, vejledning, assistance eller lignende i Gladsaxe Kommunes handicaprådgivning. Hvis du ikke kan finde sagsbehandlingstiden i tabellen nedenfor, så gælder der en sagsbehandlingstid på 10 arbejdsdage.

Sagsbehandlingen foregår i tæt samarbejde med dig og eventuelt dine pårørende. I de situationer, hvor sagsbehandlingen trækker ud, vil du derfor altid blive orienteret om årsagen hertil. Forsinkelser kan skyldes, at kommunen mangler oplysninger i forbindelse med din ansøgning. Sagsbehandlingstiderne gælder således fra det tidspunkt, hvor alt dokumentation, som er relevant i forhold til din ansøgning, foreligger.

Når Handicaprådgivningen modtager en ansøgning, vil borgeren blive kontaktet af sin sagsbehandler indenfor 14, så der kan aftales en dato for det første møde.

 

Ansøgning om

Generel sagsbehandlingstid

Lovgrundlag

Aflastning for pårørende til hjemmeboende borgere med handicap.

Inden 29 arbejdsdage

Serviceloven § 84

Socialpædagogisk vejledning og støtte*

Inden 29 arbejdsdage

Serviceloven § 85

Brugerstyret personlig assistance (BPA).

Inden 29 arbejdsdage

Serviceloven § 96

Ledsageordning

Inden 29 arbejdsdage

Serviceloven § 97

Kontaktperson døvblinde*

Inden 29 arbejdsdage

Serviceloven § 98

Opsøgende støtte- og kontaktperson*

Inden 24 timer

Serviceloven § 99

Støtte til nødvendige merudgifter til voksne

Inden 15 arbejdsdage

Serviceloven § 100

Tilskud til specialiseret behandling, som supplement til social pædagogisk støtte

Inden 29 arbejdsdage

Serviceloven § 102

Beskyttet beskæftigelse til borgere, der ikke kan opnå beskæftigelse på ordinære vilkår

Inden 29 arbejdsdage

Serviceloven § 103

Aktivitets- og samværstilbud, der støtter borgeren til at indgå i sociale sammenhænge

Inden 29 arbejdsdage

Serviceloven § 104

Midlertidige botilbud med socialpædagogisk støtte*

Inden 29 arbejdsdage

Serviceloven § 107

Længerevarende botilbud med pleje, overvågning og socialpædagogisk støtte*

Inden 29 arbejdsdage

Serviceloven § 108

Specialundervisning for voksne til at opnå strategier og metoder, der giver borger redskaber til at kompensere for sit handicap

Inden 10 arbejdsdage

Lov om specialundervisning for voksne

* I situationer, hvor der akut opstår behov for støtte, træffer sagsbehandleren altid beslutning her og nu.

Sagsbehandlingstider