Behandlingstider for nødkald og elektronisk lås

Her kan du finde de mest almindelige sagsbehandlingstider, som gælder, fra du sender din ansøgning, til der træffes afgørelse om støtte, vejledning, assistance eller lignende i Gladsaxe Kommunes visitation. Hvis du ikke kan finde sagsbehandlingstiden i tabellen nedenfor, så gælder der en sagsbehandlingstid på 10 arbejdsdage.


Sagsbehandlingen foregår i tæt samarbejde med dig og eventuelt dine pårørende. I de situationer, hvor sagsbehandlingen trækker ud, vil du derfor altid blive orienteret om årsagen hertil. Forsinkelser kan skyldes, at kommunen mangler oplysninger i forbindelse med din ansøgning. Sagsbehandlingstiderne gælder således fra det tidspunkt, hvor alt dokumentation, som er relevant i forhold til din ansøgning, foreligger.

 

Ansøgning om

Generel sagsbehandlingstid

Lovgrundlag

Nødkald

Modtager borgeren dagligt hjemmehjælp i forvejen, går der op til 5 arbejdsdage, før der træffes afgørelse. Modtager borgeren ikke daglig hjemmehjælp og har behov for nødkald, er det en straks-afgørelse

Lov om social service § 112

Ambulance nødkald

Rekvirering i Regionen sker efter lægeordination

 

Elektronisk lås

Se nødkald

Lov om social service § 112

Sagsbehandlingstider