Grundejernes møde med Byrådet

God dialog om detailhandel ved mødet 5. marts 2018

Gladsaxes grundejerforeninger og byrådet havde mandag 5. februar deres årlige møde på Gladsaxe Rådhus, hvor hovedemnet i år var en styrkelse af vores lokale detailhandel.

Borgmester Trine Græse bød mandag 5. marts grundejerne velkommen til det årlige møde med Byrådet. Mødet er en lejlighed for grundejerne til at stille spørgsmål om aktuelle emner og få grundige svar fra forvaltningen, og det havde mange benyttet sig af. Aftenens hovedtema var brugen og kvaliteten af Gladsaxes detailhandel og handelsstrøg, og det fik grundejerforeningernes repræsentanter en drøftelse om  med byrådet med udgangspunkt i et oplæg i Byrådssalen.

Støj og fremtidens Gladsaxae

Der var også tid til at få et overblik på støjområdet, hvor repræsentanter fra By- og Miljøforvaltningen informerede om Gladsaxes handleplaner.
Borgmesteren brugte også lejligheden til at fortælle om Byrådets beslutning om, at Gladsaxes som den første kommune i landet vil indarbejde en række af FN's Verdensmål for Bæredygtighed i den kommende Gladsaxestrategi og hele Gladsaxes måde at arbejde på. Gladsaxestrategien kommer i høring sidst på foråret.


Deltagerliste
Program for aftenen på Rådhuset
Svar på alle spørgsmål fra grundejerforeningerne
Britt Vorgods oplæg om detalilhandel
Carsten Høeg Maegaards information om støj

Næste møde mellem grundejerforeninger og byrådet bliver holdt foråret 2019.

 

Årlige begivenheder