Seniorrådsvalg 2017

Her kan du se resultatet af Seniorrådsvalget

Resultatet af Seniorrådsvalg 2017

Seniorrådet

Antal Stemmer

Inge Maria Mandrup

1.000

Carl-Erik Andersen

710

Bjarne Mogensen

677

Hanne Emilie Hvidtfeldt Jakobsen

537

Tommy Olav Olsen

377

Anny Vestergaard

372

Otto Jarl

364

Suppleanter

Antal Stemmer

Minna Vadskjær

258

Jørgen Søgaard-Hansen

146

Der var 139 blanke stemmer og 2 ugyldige stemmer.

Antal afgivne gyldige stemmer: 4.580 heraf 3.478 digitale stemmer og 1.102 postale stemmer.

Antal stemmeberettigede: 15.156

Stemmeprocent: 30,22 %

Resultatet blev opgjort 31. oktober 2017

Det nye Seniorråd holder konstituerende møde 5. december 2017. Det nye Seniorråd træder i kraft 1. januar 2018.

Seniorrådet

Der skal vælges 7 medlemmer til Seniorrådet, og medlemmerne vælges for en 4-årig periode. Medlemmerne vælger selv en formand og en næstformand blandt Seniorrådets medlemmer. Der vælges også op til 7 suppleanter. Suppleanterne er de kandidater, der har fået flest stemmer, efter de 7 rådsmedlemmer. Suppleanterne indtræder, hvis et rådsmedlem udtræder af Seniorrådet eller har frafald i en længere periode. I så fald indtræder den suppleant, der har flest stemmer.

Reglerne for at stemme til Seniorrådsvalget

I oktober 2017 er der valg til Seniorrådet. Du kan stemme til Seniorrådsvalget, hvis du er fyldt 60 år senest 24. oktober 2017, og du har bopæl i Gladsaxe Kommune.

Sådan afholdes Seniorrådsvalget

Valget afholdes i perioden fra 3. oktober 2017 til 24. oktober 2017 klokken 12.00. Valget afholdes digitalt, så de stemmeberettigede får tilsendt link til afstemningen via e-boks eller borger.dk. Du stemmer ved hjælp af dit NemID. Har du fravalgt digital post, sendes stemmematerialet til dig med posten.

Hvordan stemmer jeg digitalt

Du får tilsendt en mail i din digitale postkasse med en vejledning i at stemme. Hvis du ønsker at læse om kandidaterne, inden du stemmer, kan du trykke på "info".

Der er også en knap til din digitale stemmeseddel. På stemmesedlen er kandidaterne oplistet i alfabetisk rækkefølge efter efternavn. Der er også et billede ud for hver kandidat. Du stemmer ved at sætte kryds ud for den ønskede kandidat. Derefter trykker du på "Afgiv stemme" nederst på siden. Så kommer der en side frem, hvor du skal bekræfte din stemme ved at trykke på den grønne knap "Bekræft". Så er din stemme afgivet.

Du kan gennemføre afstemningen på ny, hvis du ønsker at stemme på en anden kandidat. Det er din senest afgivne stemme, der tæller.

Din stemme skal være afgivet inden 24. oktober 2017 klokken 12.00.

Problemer med at stemme digitalt?

Får du problemer med det digitale valg, så vil der være hjælp at hente. Du kan ringe til hotline på 26 12 25 20 på alle hverdage mellem 8.00 og 20.00.

Du kan også få hjælp på alle biblioteker i kommunen i den betjente åbningstid. Både bibliotekets personale og frivillige vil være klar til at hjælpe dig. Du kan finde bibliotekernes betjente åbningstider ved at klikke her.

Hvordan brevstemmer jeg

Er du fritaget for at benytte digital post vil du få en stemmeseddel med posten. Der vil også være en pjece med præsentation af kandidaterne. Du stemmer ved at sætte kryds ud for den ønskede kandidat og lægge stemmesedlen i den vedlagte kuvert. Modtageren betaler portoen. Kuverten har en stregkode på forsiden. Kuverten skal lægges i en almindelig postkasse eller afleveres på posthuset, da stemmerne tælles op i forbindelse med postsorteringen.

Hvis du oplever problemer med at brevstemme, så er der hjælp at hente. Du kan ringe til hotline på 26 12 25 20 på alle hverdage mellem 8.00 og 20.00.

 

 

 

 

Seniorrådsvalget 2017