Foreninger, aftenskoler og grupper, som låner lokaler og modtager tilskud i Gladsaxe

Folkeoplysningslovens seneste ændring pr. 1. januar 2017 har medført, at kommunerne skal offentliggøre en fortegnelse over foreninger, som benytter kommunale lokaler og/ eller modtager tilskud fra kommunen.

Se oversigten i alfabetisk rækkefølge med foreninger, aftenskoler og selvorganiserede grupper, som har benytte kommunale lokaler og/eller har modtaget tilskud fra Gladsaxe Kommune i år 2016.
Oversigt for 2017 vil være tilgængelig i foråret 2018, hvor også foreningernes tilskudsregnskaber bliver offentliggjort her på gladsaxe.dk

Se oversigt 2016

 

Lokaler og pladser