Nyt Bynet - høring af forslag om nye buslinjer i Gladsaxe Kommune

Når Cityringen åbner, i sommeren 2019, bindes den tæt sammen med bus, tog og eksisterende metrolinjer i én sammenhængende transportorganisme. Byen rykker tættere på omegnen, og omegnen rykker tættere på byen, når mange af de mest benyttede rejseveje får kortere rejsetid og den samlede kapacitet i transportsystemet stiger.

Mange skal vænne sig til et Nyt Bynet i Gladsaxe Kommune; nye navne og destinationer på buslinjerne, nye rejsemønstre og nye transportformer. Bus, tog og metro sikrer, at der fortsat er god forbindelse til kommunens vigtigste rejsedestinationer som Københavns centrum, Herlev, Nørrebro, Lyngby osv. Derudover vil der fortsat være gode muligheder for at komme på kryds og tværs af kommunen. Enkelte områder i Gladsaxe Kommune, hvor der er få buspassagerer, vil ikke længere have busbetjening i det nye Bynet.

Trafik og- Teknikudvalget besluttede den 15. januar 2018 at sende Nyt Bynet i offentlig høring frem til den 20. februar 2018.

Du kan se forslaget her:

Kommunekort

Nyt Bynet i Gladsaxe Kommune - Kommunebeskrivelse

Høringssvar

Du kan indsende høringssvar senest den 20. februar 2018 til veje@gladsaxe.dk  eller til Gladsaxe Kommune, Veje og Trafik, By- og Miljøforvaltningen, Rådhus Alle 7, 2860 Søborg.

Den videre proces

Der afholdes borgermøde den 6. februar 2018 på Gladsaxe Rådhus i forhallen kl. 18-20. Efter endt høringsperiode vil bemærkninger og forslag til Nyt Bynet blive samlet og  behandlet politisk.

Læs mere på Moviatrafik.dk

Hvis du vil vide mere, kan du se det samlede forslag for Nyt Bynet på:

https://www.moviatrafik.dk/nyt-bynet

https://www.moviatrafik.dk/nyt-bynet/nyt-bynet-i-din-kommune/gladsaxe-kommune

https://www.moviatrafik.dk/nyt-bynet/ruter-for-a-c-og-s-busser

https://www.moviatrafik.dk/nyt-bynet/forslag-til-nye-ruter

Høringer og debatter