Nyt lokalebooking- og tilskudssystem

Status lokalebooking

Børne- og kulturforvaltningen åbnede for WFP Lokalebooking den 1. april 2018. På det tidspunkt var sæsonbookingen for sæson 2018/19 endnu ikke fuldt registreret i løsningen, men sæsontiderne har siden foreningsmødet den 18. juni 2018 været at finde i lokalesystemet.

Hver dag bliver nye funktioner tilgængelige i systemet, så prøv dig frem og book lokaler via ovenstående link

Relevante vejledninger finder du nederst på denne side.

 

Book her

 

 

 

 

 

 

 

Log på med enten Nem-ID eller ved at skrive din mailadresse i feltet ”Brugernavn” og tryk ”glemt adgangskode”. Du vil herefter få tilsendt et link til din mail-adresse, som giver dig mulighed for at nulstille/oprette dit eget kodeord. Vær opmærksom på at linket kun virker i 30 min.

Læs mere i Vejledning: Sådan logger du på Vejledning - Sådan logger du på

 

  1. Du kan logge ind enten ved brug af din Nem-ID, hvis du er borger i kommunen og ønsker at se de muligheder for at leje lokaler her, fx badmintonbaner mm. Du kan også logge ind med ”Brugerkode”, hvis du er med i en forening og skal booke lokaler til jeres aktiviteter.

  2. Vi opretter løbende selvbetjeningsmuligheder og derfor kan du booke mange af vores lokaler i WFP Lokalebooking. Der kommer flere lokaler på løsningen for hver dag, så hav lidt tålmodighed, hvis dit lokale endnu ikke kan ses i løsningen. Du kan både søge om ”forløbsbookinger” – altså en sæson eller samme lokale, flere dage i træk. Samt om ”enkeltbookinger”, som omfatter et lokale på én dag.

  3. Når du er logget ind, kan du også se en oversigt over dine kommende bookinger (forløb og enkeltbookinger).

 

 

Da systemet er under udvikling, vil du opleve en del uhensigtsmæssigheder når du bruger systemet. Vi forventer de fleste uhensigtsmæssigheder bliver rettet løbende.

Her vil vi beskrive, hvad du særligt skal være opmærksom på:

lse på mail, før bookingen er endelig.

 

  

 

Sæsonfordeling kaldes forløbsbookinger i det nye WFP Lokalebookingsystem.

For sæsonen 2018/2019 har foreningen de samme tider og lokaler som i sæsonen 2017/2018. Disse tider er blevet overført til WFP Lokalebooking. Som forening skal I altså ikke søge om tider for sæson 2018/19.

 

 

 

 

 

 

Ud for de bookinger, som vi har lagt ind i systemet, ser du en gul/orange farve og teksten "afventer din accept". Når du ser dette, skal du ikke foretage dig noget. Bookingen er endelig, selvom teksten indikerer noget andet.

Ved de bookinger du selv har lagt ind, vil du se en grøn farve og teksten "accepteret". Når du ser dette er bookingen ikke endelig, selvom teksten indikerer noget andet. Du skal afvente din bookingbekræftelse på mail, før bookingen er endelig.

De lokaler som er oprettet i selvbetjeningsløsningen omfatter: enkeltstående bookinger af tider i skolelokalerne (undervisning, idræt og faglokaler), Idrætsfaciliteterne, Natur- og Sejlklubben samt Tyrolerhuset, Frødings alle, Telefonfabrikken og Hovedbiblioteket, kursusfaciliteterne i Højgården og Søgården. Der oprettes løbende flere bookingmuligheder inden for alle lokalekategorier og målgrupper.

Leverandøren har udviklet en app: Foreningsbooking, som i øjeblikket testes af nogle udvalgte foreninger. Udvælgelsen af foreningerne sker i samarbejde med FIG.

Muligheden for at booke/søge sæsontider er endnu ikke oprettet i selvbetjeningsløsningen, men forberedes med henblik på at gøre denne del af funktionaliteten tilgængelig umiddelbart forud for sæsonfordelingen i foråret 2019.

Vær opmærksom på, at det nye system fortsat er under opbygning. Vi beder derfor om jeres tålmodighed.

Hvis du har akutte forespørgsler om enkeltbookinger, kan du rette henvendelse på nybooking@gladsaxe.dk.

Andre uopsættelige spørgsmål kan ligeledes rettes til nybooking@gladsaxe.dk.

Vi behandler alle henvendelser hver fredag og sender svar ud enten i form af mail eller som generel information/vejledning her på hjemmesiden. Vi har i overgangsperioden desværre ikke mulighed for at opretholde vores almindelige telefoniske service.

 

 

 

I løsningen er foreningens stamdata registret, og der er netop nu åbnet op for at foreningerne kan se egen forenings stamdata, samt foretage redigering af nogle af oplysningerne. Dette kræver – som resten af selvbetjeningsfunktionerne, at brugeren er logget ind i løsningen.

Foreningsregistret udvikles i den sene del af efteråret 2018, hvilket medfører gradvist flere funktioner og visninger af foreningernes egne data. En samlet offentlig visning/opslag i foreningsregisteret er endnu ikke udviklet.

De første tilskud er oprettet og tilgængelige i TAS løsningen. Det gælder materieltilskud, lokaletilskud og transporttilskud. Tilskuddene vil kun være synlige i løsningen, når ansøgningsfristen nærmer sig. Link til TAS har været sendt ud i mail, til de foreninger som skulle søge materieltilskud og transporttilskud, men linket er også blevet tilgængeligt på www.gladsaxe.dk på siden om Tilskud, folkeoplysende foreninger.

Brugere af TAS skal identificerer sig ved brug af Nem-ID medarbejdersignatur, som er knyttet til foreningen.

De næste puljer, som er tilgængelige på TAS er lejr- og stævne samt leder- og instruktøruddannelse. Puljerne er åbne for ansøgninger fra uge 44.

Puljerne for fritidspas, deltagertilskud og trænertilskud forventes at være tilgængelige fra uge 50.

Info til foreninger