Aktuelle borgerforslag

På denne side kan du se aktuelle borgerforslag, som du har mulighed for at give din støtte. Hvis du ønsker at oprette dit eget borgerforslag, så kan du læse hvordan du gør det under Opret et forslag.

Mit borgerforslag:    
Mit forslag går på rådhusparkeringen, da den sjældent bliver brugt i weekenderne.
Jeg synes det kunne være en ide at opstille nogle faste ramper, gelændre, trapper og andre forhindringer på græsarealerne imellem parkeringsbåsene, samt stødene op til parkeringspladsen som skatere og rulleskøjteløbere kunne få glæde af .
Desuden kunne man strege Parkeringspladsen op så den kunne invitere mere til leg og øvelser på cykel, løbehjul, skateboard, rulleskøjter.

Hvis der skulle udlånes 'legetøj' til pladsen kunne det gøres fra biblioteket, der så også ville have navn på hvem der har lånt hvad.

Læs her hele forslagsteksten.

Navn på hovedstiller: Rasmus Gram
Navne på medstillere: Britt Toxværd Rasmussen og Sine Porsborg Børsen

Støt forslaget digitalt
Støt forslaget på papir

Antal støtter: 3

Borgerforslag