Indberetning af medlemstal

Frist for indberetning er 01.02.2019. Indberetning er en forudsætning for tildeling af tilskud og tildeling af idrætsbaner og lokaler som sæsonudlån.

Foreningerne skal indberette medlemstal og bekræfte forhold om:

  • at foreningen har indhentet børneattest på ledere, der er i kontakt med børn og unge under 15 år
  • at foreningen har aktiviteter hver måned
  • at foreningen har afholdt generalforsamling og hvilken datoen, og
  • hvis der er ændrede vedtægter skal disse sendes direkte på mail til medlemstal@gladsaxe.dk

Indberetning sker i skemaet herunder. Den person, der indberetter på foreningens vegne, er ansvarlig for rigtigheden.

Et medlem skal være medlem pr. 31.12. eller min. have været medlem i 3 måneder i 2018 og have betalt kontingent, for at medlemmet kan tælles med. Indberetning af nævnte data skal ske inden 01.02.2019 og er en forudsætning for modtagelse af tilskud og lån af idrætslokaler i 2019.

Husk at antal handicappede medlemmer skal opgøres i egne felter, da der opnås tilskud til disse medlemmer uanset alder.

HUSK - at trykke send nederst på siden, når du har udfyldt skemaet.

Foreningsnavn 
Indberetters navn 
Funktion/rolle i foreningen 
Indberetters mailadresse 
Indberetters telefonnummer 
Dato for sidste generalforsamling - skriv dato DDMMÅÅÅÅ 
Seneste vedtægtsændringer - skriv dato DDMMÅÅÅÅ 
Har foreningen aktiviteter hver måned - skriv ja eller nej 
Har foreningen indhentet børneattester - skriv ja eller nej 
Aktive drenge 0-5 år ialt 
Aktive piger 0-5 år ialt 
Aktive drenge 6-12 år ialt 
Aktive piger 6-12 år ialt 
Aktive drenge 13-18 år ialt 
Aktive piger 13-18 år ialt 
Aktive mænd 19-25 år ialt 
Aktive kvinder 19-25 år ialt 
Aktive mænd 26-59 år ialt 
Aktive kvinder 26-59 år ialt 
Aktive mænd over 60 år ialt 
Aktive kvinder over 60 år ialt 
Aktive handicappede mænd 0-99 år ialt 
Aktive handicappede kvinder 0-99 år ialt 
Medlemstal