Sorggruppe for voksne

Bruger du al din energi på at holde sammen på dig selv og ikke vise din følelsesmæssige smerte?

Det kan være, du isolerer dig, at dit alkohol-/medicinforbrug er steget, du har smerter i kroppen eller at tilværelsen ikke længere giver mening.

I sorggruppen tilbydes du hjælp og støtte til at forholde dig til dit tab, hvis du har mistet en ægtefælle, dit barn eller en anden person tæt på dig. Inden du starter i gruppen, har du en samtale med den psykoterapeut der leder gruppen.

Hvem kan deltage?

Du kan deltage i sorggruppen, hvis du:

  • har mistet en ægtefælle, et barn eller en anden nær person
  • har været part i en svær skilsmisse eller haft en anden voldsom oplevelse
  • har svært ved at komme videre.

Hvad kan jeg forvente?
I sorggruppen tilbyder vi hjælp og støtte til, at du kan forholde dig til smerten og de følelser, der er forbundet hermed. Sorggruppen er også et sted, hvor vi sammen prøver at ’holde fri’ fra det der fylder, og prøver at finde håbet, når det er sværest.

I gruppen er der mulighed for at tale med andre i en lignende situation og derigennem opleve, at du ikke er alene.

Der deltager op til 10 personer i gruppen. Der vil ske en løbende udskiftning i gruppen, efterhånden som de enkelte føler sig klar til at undvære støtten.

Terapeuten følger op på den enkelte i relation til, hvor vedkommende er, og hvad den enkelte har brug for. Ved behov er der mulighed for at kontakte terapeuten på telefon 39 57 57 57 eller på mail: stresskrisesorg@gladsaxe.dk

Som deltager i gruppen har du tavshedspligt.

Tilmelding
Du behøver ingen henvisning for at deltage i gruppen. Inden du starter i gruppen, skal du dog have en samtale med terapeuten. Der er løbende tilmelding.

Vil du vide mere, eller er du i tvivl om noget, er du meget velkommen til at kontakte os. Ring til forebyggelsescentret på telefon 39 57 57 57 eller på mail: stresskrisesorg@gladsaxe.dk

Sorg og krise