Digital dannelse på Buddinge Skole

Buddinge Skole afholdt i april 2018 en temadag om digital dannelse for alle udskolingselever.

Skoleafdelingen / Gladsaxe Kommune

Det overordnede dannelsesbegreb - hvadenten du er off- eller online - handler om at lære sociale normer og spilleregler for det at være til stede i et fællesskab. Det handler om lære at begå sig i forskellige kontekster; på fodboldbanen, i klassen, i et supermarked eller på Facebook og Snapchat. Alle disse arenaer har forskellige regelsæt for samvær, vi som mennesker skal lære at følge.

Der er to overordnede forskelle på at begå sig i digitale fællesskaber frem for i den virkelige verden:

  1. Digitalt kan vi mødes og være i dialog med hinanden, selvom vi fysisk befinder os langt fra hinanden
  2. Der er en mængde informationer, der mangler i kommunikation, når vi ikke er face to face (kropssprog, mimik, toneleje og så videre)

Disse to fokuspunkter blev også belyst, da Buddinge Skole i april 2018 holdt temadag om digital dannelse for alle skolens 7., 8. og 9. klasser. Dagen var arrangeret i et samarbejde med Center for digital dannelse, og målet var at klæde eleverne på til at begå sig kompetent og sikkert i den digitale verden, både personligt og i forhold til verden omkring dem. Det foregik dagen igennem med oplæg og gruppearbejde, hvor hovedtemaerne var information, kommunikation og sikkerhed. Se billeder fra dagen under artiklen.

En samlet, koordineret indsats

En del af skolens forpligtelser er at gøre eleverne klar til at blive velfungerende samfundsborgere, og digital dannelse er i stigende grad en naturlig og uundgåelig del af den almene dannelse. Efter behov og ofte i forbindelse med konkrete episoder, beskæftiger lærere og pædagoger sig med digital dannelse i deres respektive klasser, og SSP Gladsaxe (samarbejde mellem Skole, Socialforvaltning og Politi) tilbyder også forløb i skolerne.

Det særlige ved temadagen på Buddinge Skole var dens karakter af en samlet, koordineret indsats, hvor både lærere og elever blev klædt på sammen, og arbejdet med digital dannelse blev på den måde et fælles anliggende i stedet for den enkelte lærers ansvar. Samtidig fik både elever og lærere viden og inspiration til det videre arbejde med digital dannelse.

Vi skal tale med eleverne

Gladsaxe Kommunes skolevæsen samarbejder med Københavns Professionshøjskole (KP) om at styrke lærer- og pædagoguddannelserne (læs om partnerskabsaftalen her). Britta Kornholt, der er lektor på KP og praktikkoordinator for de lærerstuderende på Buddinge Skole, mener, at vi bør dykke længere ned i begrebet digital dannelse og udvikle det, så det ikke kun kommer til at handle om at begå sig ansvarligt på nettet.

- For mig at se handler det også om at forholde sig til hele overvågningsproblematikken, og hvad den gør ved samfundet og os mennesker eksistentielt, siger Britta Kornholt og fortsætter:

- Vi skal tale med eleverne om de etiske problematikker, der kan være forbundet med mange af de nye teknologier, og vi skal tale om, hvordan digitalisering og ny teknologi både kan være med til at fastholde og udligne ulighed i verden. Det kommer netop an på, hvordan vi vil bruge de muligheder vi har – til hvad og hvorfor? Det er det næste sprint i den digitale dannelse, og her må vi gå side om side med eleverne, for det har vi voksne jo ikke et entydigt svar på, understreger hun.


Jakob Brøndum Pedersen fra Center for digital dannelse sparkede dagen igang med et tankevækkende oplæg om vores digitale færden.