Åben skole

Den åbne skole skal sikre, at alle elever i Gladsaxe Kommune tilbydes en kreativ, udfordrende og virkelighedsnær skolegang.

Den åbne skole er en skole, som inddrager sin omverden. Det kan være musikskoler, erhvervslivet, idrætsforeninger eller virksomheder.

Den åbne skole samarbejder med lokalområdet om at skabe virkelighedsnære og relevante læringsmiljøer.

Samarbejdet skal bidrage til:

  • At eleverne lærer mere
  • At eleverne får et større kendskab til samfund og foreningsliv

Med åben skole inddrages lokalsamfundet altså i skoledagen på en måde, der understøtter elevernes læring, trivsel og motivation. Eleverne oplever større variation i skoledagen, og undervisningen differentieres, så den imødekommer og udfordrer den enkelte elevs faglige niveau.

Den åbne skole skal sikre, at alle elever i Gladsaxe Kommune tilbydes en kreativ, udfordrende og virkelighedsnær skolegang.

I Gladsaxe Kommune lægger vi mange ressourcer i samarbejdet mellem skolerne og det lokale foreningsliv og erhvervsliv. Blandt andet varetager Gladsaxe Basketball Klub en række forløb i idrætstimerne på forskellige skoler, Novozymes har budt ind med en lektion om svampe på Vadgård Skole, og malingsvirksomheden Dyrup har stillet deres faciliteter til rådighed for 8. klasse på Mørkhøj Skole, der skulle løse virkelighedsnære problemstillinger på en rigtig fabrik. 

Kendskab til nærmiljøet og de tilbud, det stiller til rådighed, er med til at gøre eleverne til mere aktive medborgere. Åben skole udvider elevernes horisont, og de lærer at lade sig inspirere af de muligheder, der er omkring dem. Som en af eleverne på Vadgård Skole sagde, da vicedirektøren fra Novozymes var på besøg:

Jeg vil virkelig gerne arbejde hos jer, når jeg bliver voksen.”

 

Klik her for at læse om åben skole-tilbuddene under Børn og fritid i Gladsaxe Kommune