Digital dannelse på biblioteket

Skoleafdelingen / Gladsaxe Kommune
Fotograf: Thomas Vilhelm / Photographic Nordic

På Gladsaxe Hovedbibliotek afholder bibliotekarerne Lotte Pedersen og Helle Brødsgaard afholder løbende undervisningsforløb for alle kommunens 7., 8. og 9. klasser, hvor eleverne lærer at navigere sikkert på internettet og de sociale medier.

- Vi kickstartede samarbejdet med skolerne, da folkeskolereformen begyndte i 2014, fortæller Helle Brødsgaard, og Lotte Pedersen supplerer:

- Med folkeskolereformen blev IT og medier obligatorisk i alle fag, og desuden fik alle elever i Gladsaxes skoler en iPad. Her så vi en oplagt mulighed for at samarbejde med skolerne og  byde ind med det, vi er gode til, nemlig informationssøgning og kildekritik. Det blev til en række workshops, som handler om digital dannelse og består af både undervisning og debat eleverne imellem.

Understøtter og inspirerer lærerne

Der er i dag stor efterspørgsel på undervisningsforløbene, og i skoleåret 2016/2017 deltog mere end 1000 elever på bibliotekets workshops. Ud over at undervise eleverne i digital dannelse, ønsker Helle Brødsgaard og Lotte Pedersen at inspirere lærerne til at fortsætte arbejdet hjemme på skolerne.

- Vi er meget opmærksomme på, at vi ikke overtager lærernes arbejde, men derimod understøtter og inspirerer deres indsats ude på skolerne, fortæller Helle Brødsgaard.

Digitale fodspor

Når eleverne på 7. årgang besøger Helle Brødsgaard og Lotte Pedersen på Hovedbiblioteket i Buddinge, får de guidelines og gode værktøjer til at færdes sikkert på nettet. Eleverne bliver præsenteret for konkrete dilemmaer fra de sociale medier, som de skal tage aktivt stilling til gennem debatter og øvelser.

Målet er, at de unge bliver bevidste om deres og andres adfærd på sociale medier, og at de
lærer at forholde sig kritisk til de informationer, de finder på nettet, både i skolen og fritiden.

Informationssøgning

Fake news og kildekritik er på programmet, når eleverne fra kommunens 8. klasser er på workshop. Gennem en sjov og lærerig quiz introduceres eleverne til bibliotekets databaser og mulighederne for litteratur- og informationssøgning. De får viden og praktisk erfaring med søgning på nettet og lærer at forholde sig kritisk til kilder og de informationer, de søger frem.  

Kickstart din projektopgave

I 9. klasse skriver eleverne den obligatoriske projektopgave, og i den forbindelse introducerer biblioteket dem til relevante databaser, der kan være en hjælp i opgaveskrivningen. Eleverne arbejder i deres projektgrupper og får tips og tricks til at søge information på nettet og forholde sig kildekritisk til det, de finder.

Virker det?

Men har undervisningsforløbene så nogen effekt? Det ønsker Helle Brødsgaard og Lotte Pedersen at undersøge, og de to bibliotekarer har derfor startet et samarbejde med Gladsaxe Skole og Buddinge Skole.

- De to skoler har forpligtet sig til, at alle klasser på 7., 8. og 8. årgang gennemgår forløbet hos os, og på den måde håber vi at kunne se en effekt fra år til år - altså at eleverne, når de kommer i 8. og 9. klasse, kan huske og har haft gavn af det, de lærte året før, siger Lotte Pedersen og forklarer, at det også vil give et tættere forhold til eleverne og et mere dedikeret samarbejde.  

Forældrene inddrages

Ud over forløbene i digital dannelse for udskolingseleverne har biblioteket afholdt et par arrangementer for alle elever og deres forældre, der handlede om børn og unges færden på nettet, og hvor det blandt andet var intentionen at sætte gang i en debat mellem forældre og børn.

- Det var en kæmpe succes, og der kom virkelig mange, siger Lotte Pedersen og forklarer, at forældrene fik mange aha-oplevelser og lærte meget om deres børns internetvaner, de  ellers ikke kendte til.