Handleplan for læsning

Skoleafdelingen /  Gladsaxe Kommune

I Gladsaxe Kommune har vi lavet en handleplan for læsning. Skoleledere, faglige ledere og læsevejledere har været med til at udarbejde planen, hvilket gør handleplanen praksisnær og relevant for dem, der skal bruge den og få den til at leve ude på skolerne.

Læsning er alle fags moder” 

- Bertel Haarder

Læsning angår alle fag. Afkodning og læseforståelse knytter sig godt nok til danskfaget i det yngste klasser, hvor teknikken skal bygges op, og i de ældre klasser er da også i dansk, eleverne møder hele læseoplevelsen.

Ikke desto mindre er læsning en vigtig opgave i alle andre fag, og eleverne møder forskellige typer tekster, sprog og betydning af ordene i tysk, matematik, historie og så videre.