Læring med teknologi

Skoleafdelingen / Gladsaxe Kommune

Den teknologiske udvikling går hurtigt – meget hurtig. Vi ved ikke præcis, hvilke teknologier der kommer til at være styrende i fremtiden, men vi ved, at vi skal være klar til konstante forandringer.

Omstillingsparathed og evnen til at lære nyt er vigtige kompetencer, som vores børn og unge får brug for, uanset valg af uddannelse og senere arbejde. Uddannelse handler i stigende grad også om kreativitet, kritisk tænkning, kommunikation og samarbejde, og om at udnytte potentialet i nye teknologier.

Vi skal stadig have faglig viden og færdigheder, men det kan ikke stå alene. I et hurtigt udviklende samfund er det ikke længere nok at have en stor faktuel viden, for den kan man finde på søgemaskiner som Google. Man skal også kunne omsætte sin viden til handling, hvad enten det er en idé, der ”bare” kan søsættes, eller om det er et produkt, der skal udvikles, sættes i produktion og sælges.

For at vores børn og unge kan lære at tilegne sig nye kompetencer, skal de kunne arbejde og lære på nye måder. Når vi inddrager ny teknologi i skolen, får elever, pædagoger og lærere mulighed for at eksperimentere, samarbejde og problemløse, og de lærer at forholde sig til:

  • Hvordan teknologi virker, og hvordan den påvirker os.
  • Hvilke problemer, der opstår, og hvordan de løses.
  • Hvad teknologi kan bidrage med i læringen, men også hvad den ikke kan bidrage med.
  • Hvilke teknologier, der er velegnede til hvilke projekter.

Prøvehandlinger med teknologi

I Gladsaxe Kommunes folkeskoler arbejde vi målrettet på at styrke fremtidens kompetencer og teknologiforståelsen hos vores elever. Vi afprøver forskellige læringsforløb, og der er allerede afviklet praksisforsøg med teknologi på flere skoler.

Det er tydeligt, at inddragelse af teknologi i undervisningen motiverer elever og medarbejdere til at eksperimentere og være  undersøgende. Teknologierne kan være med til at understøtte kreativitet og innovation, og de giver nye muligheder for produktudvikling og kommunikation.

Se filmen om valgfaget teknologiforståelse på Mørkhøj Skole (nederst på siden).

Erfaringerne viser også, at arbejdet med innovation og problemløsning med teknologi er nyt for de fleste og kræver mere øvelse og erfaring. Derfor er vi i Gladsaxe Kommune gået i gang med at uddanne vores ledere og medarbejdere til bedre at kunne forstå muligheder og udfordringer ved at inddrage teknologi i læringen.

Vi har blandt andet et tæt samarbejde med Københavns Professionshøjskole (tidligere UCC) om kompetenceudvikling af ledere og pædagogiske medarbejdere. Samarbejdet har allerede ført til flere konkrete undervisningsforløb med teknologi, som er ved at blive afviklet på skolerne.

Disse forløb handler om problemløsning med inddragelse af teknologi, og eleverne prøver kræfter med programmering af Micro;Bits, kodning med Lego WeDo, 3D design og Virtual Reality.

På skolerne ser vi frem til flere spændende læringsforløb, som kan give os større erfaring med teknologier og gøre os klogere på, hvilke muligheder, de giver, og hvilke udfordringer, vi skal være opmærksomme på.

Eksempler på teknologier vi inddrager i skolen

  • 3D-print og design: Bruges til at udvikle idéer, producere prototyper, designe ting med mere. 
  • Lego WeDo: Det kendte Lego-univers tilsat programmering. Her kan bygges og skabes nyt gennem leg, kreativitet og samarbejde.
  • Micro;Bits: En mikro-computer med mange sensorer, som kan programmeres til at styre andre ting, for eksempel lamper, små biler eller sensorer.
  • Ozobots: Små robotter, der programmeres ved at tegne farvekoder på papir eller med blokprogrammering på iPad eller computer.
  • Virtual Reality: Rejser ud i verden.