Kunsten at lytte

Aktiv lytning er helt afgørende, når vi som kollegaer afholder feedbacksamtaler med hinanden. Vi lytter med nysgerrighed og interesse for, hvad den anden siger, men det kan alligevel være svært at holde fokus undervejs.

Undersøgelser viser, at de fleste menneskers talehastighed ligger på mellem 100-150 ord i minuttet, og når vi lytter, opfanger vi mellem 400-500 ord i minuttet. Derfor bliver der tid tilovers, når vi lytter, tid, vi kan bruge til at tænke over det næste gode spørgsmål, vi skal stille vores kollega. Alligevel sker der nemt det, at tankerne drifter, og vi kommer til at tænke på noget andet. Her kan der være brug for en timeout til at samle tankerne og vende tilbage til at lytte og fokusere på samtalen.

Vi kan lytte på forskellige niveauer, og det er en idé at være bevidst om sit lytteniveau i en feedbacksamtale.

Niveau 1 - indre lytning

I lytteniveau 1 lytter vi med udgangspunkt i os selv. Vi lytter måske til en historie, som en anden fortæller os, og det, vi hører, minder os om noget, vi selv har oplevet. Vi venter ivrigt på en pause, så vi kan fortælle vores egen historie og laver en stribe evalueringer og vurderinger undervejs. Vi stiller måske spørgsmål undervejs, men opsamler kun information, vi selv finder relevant. Vores opmærksomhed er selektiv, og vi leder efter bekræftelse på vores egne tanker.

Dette lytteniveau er ikke særlig brugbart i en feedbacksamtale, da det ikke skaber refleksion og mulighed for at undersøge egen indsigt hos feedbackmodtageren.

Niveau 2 - fokuseret lytning

I lytteniveau 2 nedtoner vi vores egen historie og har fokus på den, der fortæller. Vi er nysgerrige på historien og den anden. Når vi lytter på niveau 2, er vi mere fordomsfrie, vi er ikke nysgerrige på egne vegne, men på den andens vegne. Vi undrer os over, hvad den anden fortæller os, hvad den anden er i færd med at lære eller gøre, hvad der eventuelt er en hindring for den anden, og hvad der kan få den anden til at udnytte og udfolde sit potentiale. Vi lytter til ordene uden at evaluere dem og spejler dem tilbage til feedbackmodtageren, som oplever at blive hørt og får mulighed for dybere refleksion. Den fokuseret lytning leder læringen fremad.

Niveau 3 - global lytning

I lytteniveau 3 lytter vi til mere end ordene. Her lytter vi også til kropssprog og toneleje og bruger alle vores sanser. Vi lever os ind i det usagte og i følelserne, vi ser, lytter, hører og føler stemningsskift, som ikke bliver udtalt. Opgaven bliver at sætte ord på det, vi oplever, hvis det giver mening for feedbacksamtalen. Dog skal det være med omsorg for, om feedbackmodtageren har brug for disse observationer.

Når vi giver feedback til hinanden, er det en god idé at invitere en tredje person med, der kan give feedback på selve feedbackprocessen.

  • Fik jeg stillet spørgsmål, der ledte læringen fremad hos feedbackmodtageren?
  • Hvilket lytteniveauer anvendte jeg, og hvad gjorde det ved samtalen?

Dette kaldes bevidning, hvilket du kan læse mere om her (link er på vej...)

Kollegial sparring