Handleplan for matematik

Med "Handleplan for matematik i Gladsaxes skoler" ønsker vi at skabe en fokuseret didaktisk udvikling af matematikundervisningen fra et færdighedspræget syn på matematik henimod et kompetencepræget  syn. 

Matematik er en af de bærende faglige søjler i den danske folkeskole. Matematiske færdigheder og kompetencer danner på mange måder forudsætningerne for at kunne tilegne sig faglig viden inden for en række af de andre fag i skolen: fysik og kemi, natur og teknologi, samfundsfag mv. I det perspektiv er det helt grundlæggende for elevernes chance for succes i folkeskoleforløbet - men også i uddannelsesforløbet efter folkeskolen - at de tilegner sig nogle gode og solide matematiske færdigheder og kompetencer. 

Det er handleplanens centrale pointe og handlingsmæssige afsæt, at der er behov for at skabe en fokuseret didaktisk udvikling af matematikundervisningen fra et færdighedspræget syn på matematik henimod et kompetencepræget  syn.  

Med lanceringen af denne matematikhandleplan lægger vi os i forlængelse af en tradition for at udarbejde handleanvisende planer for udviklingen af det samlede skolevæsen. Således blev der i foråret 2017 lanceret en læsehandleplan for kommunens skolevæsen. Matematikhandleplanen skal være et dokument, hvor de enkelte skolers aktører kan få inspiration til, hvilke didaktiske og organisatoriske tiltag de med fordel kan sætte i værk for at styrke elevernes matematiske færdigheder og kompetencer.

God læselyst.


Klik på firkanten nederst til højre for at få handleplanen i fuld størrelse.