Skovbrynet i kodningens tegn

Kod et sten-saks-papir-spil, eller programmér din klassekammerat til at smøre en sandwich! Første uge af december 2017 stod den på kodning og programmering i alle afskygninger på Skovbrynet Skole.

Den 4.-8. december 2017 var læringscenteret på Skovbrynet Skole omdannet til kodningsværksted. Anledningen var ”Hour of Code”, som er en del af den årligt tilbagevendende Computer Science Education Week. Hour of Code giver eleverne en introduktion til kodning, hvor de gennem en spilbaseret tilgang arbejder med at programmere og samtidig får en oplevelse af, at alle kan lære de grundlæggende kodningsprincipper.

Ugen igennem prøvede elever – primært fra mellemtrin- og udskolingsklasserne – kræfter med alt fra Lego Mindstorm, Ozobots og Beebots til Analog kodning, hvor de programmerede hinanden til at lave kakao og smøre sandwich.

Se billeder fra Hour of code nederst på siden.

Kodning er almen dannelse

Teknologi er over det hele og i stigende grad en præmis i børn og unges liv. Det er både et redskab til at skabe og kommunikere. Derfor skal eleverne ikke kun sidde med en iPad eller computer ogvære forbrugere af diverse apps og programmer. De skal også forstå, hvilke elementer teknologien er bygget op af, så de kan gennemskue, hvordan forskellige kodninger og algoritmer påvirker hverdagen.

- Kompetencer inden for kodning og programmering bliver i stigende grad en del af elevernes dannelse. Vi lærer dem allerede at være kritiske over for det, de læser, hører og ser, og på samme måde bør vi lære dem at forholde sig kritisk til teknologiernes opbygning, siger faglig leder på Skovbrynet Skole Jakob Sundman. Han forklarer, at fordi der bliver lagt koder ind og indsamlet data, så snart vi er online, skal eleverne have en viden herom, så de kan tage kontrol over teknologien i stedet for at være styret af den.

Derudover er derifølge Jakob Sundman en såkaldt sekvenstænkningi kodning, hvor man hele tiden tænker over sit næste skridtog hvilke muligheder, dette skridt lukker op og ned for. Den samme tænkning bruger man i for eksempel faglig læsning, hvor man systematisk bevæger sig fremad, ét skridt ad gangen.

- Dermed kan arbejdet med kodning og programmering være med til at styrke eleverne i skolens øvrige fag, forklarerhan.

Sandwich og kakaomælk

Man kan sige, at kodning er computerens sprog, og for at give eleverne et konkret billede af, hvor præcise de skal være, når de koder, havde skolens bibliotekar Ann Marie Eilersen i anledning af Hour of Code lavet workshoppen ”Analog kodning”. Her skulle eleverne instruere eller ”kode” hinanden til at lave en kop kakao og bagefter en sandwich.

Ann Marie Eilersendemonstrerede opgaven ved at agere computer, som tre elever skulle programmere til at lave en kop kakao. Det var sværere, end man skulle tro, og da en elev sagde ”læg nu kanden med vand på bordet”, opfattede”computeren Ann Marie”

anvisningen meget bogstaveligt og lagde kanden ned, så der,til elevernes store morskab, var vand over hele bordet.

- Jeg ønsker at vise dem, at computere faktisk er ret dumme, de har ingen hjerne, og vi skal derfor være utrolig konkrete og præcise, når vi koder, fortæller Ann Marie Eilersen, der klog af skade havde taget forklæde på under seancen.

Go Global og Pro

Skovbrynet Skole er en international profilskole, hvor eleverne i udskolingen kan vælge linjen Go Global. De elever, der tidligere ikke gik på Go Global-linjen, var på Basislinjen.

- I dette skoleår har vi som noget nyt omdøbt Basis til Pro, som står for programmering, og her har eleverne i 8. klasse to timers undervisning i programmering om ugen, siger Jakob Sundman og fortæller desuden, at de lærere, der underviser i Pro som udgangspunkt ikke behøver at kunne være eksperter i programmering på forhånd, men at interessen for at lære og arbejde med det skal være der.

- Så er vi ligesom i gang, og vi håber, at interessen for at kaste sig over kodning og programmering som et værktøj i undervisningen vil brede sig som ringe i vandet blandt pædagoger og lærere, siger Jakob Sundman, der generelt oplever en stor åbenhed hos både personale og ledelse på Skovbrynet Skole, når det kommer til at prøve nye ting af.

Efter ugen med Hour of Code har elever, pædagoger og lærere mulighed for at arbejde videre med kodning og programmering i skolens læringscenter. Desuden er det planen, at det fra næste skoleår skal udbydes som valgfag.

- Vi skal også kigge på, hvordan vi integrerer kodning i indskolingen, hvor vi allerede har en pædagog, der har interesse for området, afslutter Jakob Sundman.

(Opdatering: Jakob Sundman er ikke længere ansat på Skovbrynet Skole).