Mørkhøjs digitale innovationscenter

Skoleafdelingen / Gladsaxe Kommune

I Mørkhøj Skoles digitale innovationscenter kan man arbejde innovativt med idéudvikling og problemløsning. Elevernes kompetenceudvikling er i fokus, og kommunikation, samarbejde, kritisk tænkning, problemløsning og kreativitet er bare nogle af de kompetencer, der bringes i spil.

Centret er delt op i forskellige læringszoner; en præsentationszone, feedbackzone, kodnings- og innovationszone, kreazone og forskellige produktionszoner, hvor eleverne laver prototyper på 3D printer, i virtual reality eller mere analogt med saks og papir.

De lærer at tage udgangspunkt i en konkret problemstilling, finde på mulige løsninger, researche, analysere, afprøve og modtage feedback, så de hele tiden kan forbedre og udvikle på deres idé.

Læs her om projektet Planet Darkhill, hvor indskolingseleverne prøvede kræfter med det digitale innovationscenter for første gang.

Viden, kundskab og kompetencer
Fremtidens arbejdsmarked kommer til at se helt anderledes ud sammenlignet med det, vi kender i dag. Teknologien spiller en stadig større rolle, og virksomhederne efterspørger allerede nu helt andre kompetencer end for ganske få år siden.

Det stiller nye og andre krav til skolen end tidligere, hvor der primært var fokus på at få viden, kundskaber og færdigheder.
I dag er udvikling af det 21. århundredes kompetencer (i Gladsaxe Kommune fokuserer vi på kompetencerne samarbejdekritisk tænkningkreativitet, personlig karaktermedborgerskab og kommunikation) lige så vigtige forudsætninger for at klare sig godt i fremtiden, og her er evnen til at bruge teknologien som hjælpemiddel ikke til at komme udenom.

- Når det kommer til den teknologiske udvikling, vil vi altid være et skridt bagefter, vi skal ikke forvente at kunne uddanne os til at følge med, men vi skal til gengæld øve os i at være nysgerrige, undersøge og afprøve – hvilket netop er det, vores digitale innovationscenter giver mulighed for, siger leder af Mørkhøj Skole Timm Troest Hald.

Problemstillinger fra den virkelige verden
Ud over at have ydet økonomisk støtte til læringscenteret har malervirksomheden Dyrup tilbudt at tage imod besøg fra Mørkhøj Skoles ældste elever.

- Vores udskolingselever besøger virksomheden og præsenteres for aktuelle udfordringer – for eksempel hvordan man koder eller programmerer et transportbånd til at køre i en bestemt retning. Efterfølgende tager de hjem og arbejder med mulige løsninger i det digitale innovationscenter, forklarer Timm Troest Hald.

Eleverne får på den måde indblik i virkelighedsnære problemstillinger på en rigtig arbejdsplads, hvilket ifølge Timm Troest Hald kan være meget motiverende. De får kendskab til et arbejdsmarked i rivende udvikling og med en stigende efterspørgsel
på det 21. århundredes kompetencer.

I videoen herunder kan du høre lærer Markus og eleverne Zilas, Emilie og Julie fortælle om at arbejde og lære i det digitale innovationscenter.