Partnerskab og samarbejde

Gladsaxe Kommune samarbejder med en række eksterne aktører om at styrke elevernes læring og udvikling af det 21. århundredes kompetencer

Skoleafdelingen / Gladsaxe Kommune

Gladsaxe Kommunes skolevæsen samarbejder med en række eksterne aktører om at højne kvaliteten af arbejdet med elevernes læring.

Formålet med de forskellige partnerskaber er dels at sikre en kvalitativ kapacitetsopbygning og uddannelse af skolernes lærere og pædagoger, så de er klædt på til at varetage undervisningen i fremtidens folkeskole og arbejde målrettet med udvikling af det 21. århundredes kompetencer.

Et andet vigtigt formål er at skabe innovative, kreative læringsmiljøer og -forløb, hvor eleverne lærer at arbejde med problemløsning og ideudvikling, og hvor de lærer at træffe kvalificerede til- og fravalg af teknologi for at løse en given opgave. 

I menuen til venstre kan du læse om de forskellige partnerskaber, vi er en del af. 

Læs i øvrigt mere om Åben skole her