Alle børn skal lære at lære mere

Gladsaxe Kommune indgår sammen med Gentofte og Rudersdal Kommune i et omfattende tværkommunalt udviklingssamarbejde på folkeskoleområdet. Udviklingsindsatsen hedder "Alle børn skal lære at lære mere" - eller i daglig tale, "3K".

Målet er altså, at alle børn skal lære at lære mere, og for at realisere dette mål, får alle lærere, pædagoger og ledere i de tre kommuner et omfattende kompetenceløft, så de kan støtte eleverne i at gøre størst mulige fremskridt i skolen.

Metoden, der uddannes i, er synlig læring, som skal hjælpe eleverne til at kende deres læringsmål og til at kunne forklare, hvor de er i deres læringsproces, hvor de skal hen, og hvordan de kommer derhen.

Med synlig læring ved eleverne altså:

  • Hvad de skal lære
  • Hvor de er nu i deres læringsproces
  • Hvad deres næste skridt er.

3K-samarbejdet støttes økonomisk af A.P. Møller Fonden og evalueres af Danmarks Evalueringsinstitut samt førende internationale forskere inden for synlig læring.

Se mere på 3K's hjemmeside: alleeleverskallære.dk