Digitalt løft af Gladsaxes matematiklærere

Gladsaxe Kommune samarbejder med Danmarks Matematiklærerforening om projektet “Faglig opkvalificering af matematiklærere i Gladsaxe Kommune i brug af IT”.

I projektet, der får økonomisk støtte fra A.P. Møller Fonden og Gladsaxe Kommune, får alle Gladsaxes matematiklærere og matematikvejledere på 4.-9. årgang et kompetenceløft i at bruge IT i matematikundervisningen – herunder arbejdet med CAS (Computer Algebra System). CAS er et digitalt regne/skriveprogram til kompleks problemløsning.  

 

Matematikundervisningen nytænkes 

I dag er der behov for at nytænke matematikundervisningen, så den i højere grad spiller sammen med udviklingen af de kompetencer, børn og unge får brug for i det videre uddannelsessystem og senere på arbejdsmarkedet. Der er tale om kompetencer som at kunne tænke kritisk og kreativt, samarbejde og løse problemer. CAS-værktøjerne egner sig godt til dette paradigmeskift, da de netop bruges til problemløsning frem for færdighedsregning, og eleverne bliver dygtige til at anvende teknologi og arbejde kreativt med matematisk problemløsning. 

Kompetenceløftet varetages af Danmarks Matematiklærerforening i samarbejde med Gladsaxes egne matematikvejledere. Matematiklærerne og -vejlederne var hen over efteråret 2018 på seminar, hvor de lærte at arbejde med CAS-programmerne. Derudover har de gennemarbejdet og været med til at forbedre det konkrete elevmateriale, de efterfølgende skal tage i brug sammen med eleverne.   

Efter et par måneders afprøvning i praksis mødes alle matematiklærerne igen til evaluering og udveksling af erfaringer, hvorefter det forhåbentlig er oplagt for lærerne at fortsætte arbejdet med CAS i deres undervisning.  

Handleplan for matematik  

I Gladsaxe Kommune er en arbejdsgruppe i gang med at udarbejde en handleplan for matematik, fordi matematik er en forudsætning for uddannelse og desuden elevernes mulighed for at blive handlekompetente borgere. Projektet “Faglig opkvalificering af matematiklærere i Gladsaxe Kommune i brug af IT” er en del af handleplanen. 

 


NY PRØVEVEJLEDNING  

25. januar 2018 trådte den nye prøvevejledning for matematik i kraft, hvori der blandt andet står:  

Til de skriftlige prøver i matematik kan der med virkning fra maj 2018 forekomme opgaver, som eleverne kun kan løse med digitale værktøjer. Der vil være tale om de digitale værktøjer, der er omtalt i læseplanen for Fælles Mål; regneark, CAS og dynamisk geometriprogram. Det er derfor vigtigt, at eleverne ved prøverne har adgang til sådanne digitale værktøjer.” 

(Kilde: Undervisningsministeriet)