Gladsaxe og Københavns Professionshøjskole

Skoleafdelingen / Gladsaxe Kommune

Gladsaxe Kommune har en strategisk partnerskabsaftale med Københavns Professionshøjskole med fælles interesse i at styrke lærer- og pædagoguddannelserne.

Målet er at sikre kompetente medarbejdere og ledere, som kan medvirke til at udvikle fremtidens folkeskole.

Desuden er det et fælles ønske at sikre en løbende kompetenceudvikling af skolernes nuværende medarbejdere og ledere, så vores folkeskoler har og kan rekruttere de dygtige lærere og pædagoger, der er brug for.

Københavns Professionshøjskole bidrager med vigtig viden fra forskning i praksis. Det er derfor vigtig for Københavns Professionshøjskole at have adgang til praksis, så de både kan udvikle den viden, deres uddannelser skal bygge videre på, men også en viden om, hvad der er behov for i praksis.

Jo bedre sammenhæng, der kan skabes mellem uddannelsernes vidensgrundlag og praksis, jo dygtigere kan de kommende lærere og pædagoger blive.

Læs interview med Tobias Heiberg fra Københavns Professionshøjskole, der fortæller om Playful Learning, her

Partnerskabsaftalens formål

Partnerskabsaftalen skal udvide og udvikle det strategiske samarbejde mellem Gladsaxe Kommunes skolevæsen og Københavns Professionshøjskole med fælles fokus på at gøre de studerende på Københavns Professionshøjskole så dygtige som muligt. Nederst på siden kan du se en film fra tre lærerstuderendes praktikforløb i Gladsaxe.

Partnerskabet skal også støtte udviklingen af skoleområdet i Gladsaxe på en række konkrete områder, særligt centralt er udviklingen af arbejdet med elevernes 21. århundredes kompetencer, herunder arbejdet med de alsidige personlige og sociale kompetencer.

Partnerskabsaftalen har en række formål, der alle bygger på udviklingen af det 21. århundredes kompetencer. De forskellige formål er afhængige af hinanden og kan ikke skilles ad.

Det første formål drejer sig om at skabe et fælles ledelsesgrundlag i forhold til det 21. århundredes kompetencer. Denne del er både teoretisk og praktisk. En del af uddannelse foregår “hands on” i Future Classroom Lab på Københavns Professionshøjskole.

Det andet formål er, gennem ledelse og forskellige kompetenceopbyggende forløb, at sikre en fælles udvikling af arbejdet med det 21. århundredes kompetencer på tværs af skolerne i Gladsaxe.

Tredje formål er, at Gladsaxe Kommunes skoler udvikler læringsmiljøer, som fremmer udviklingen af det 21. århundredes kompetencer hos eleverne, og fjerde formål bliver at skabe viden om, hvordan det 21. århundredes kompetencer kan fortolkes i en dansk grundskolekontekst, samt hvordan det 21. århundredes kompetencer kan omsættes fra pædagogisk ideal til pædagogisk praksis.

Partnerskabets formål hviler altså i høj grad på det 21. århundredes kompetencer, men også på mod til at eksperimentere med fremtidens skole og dermed nye pædagogiske praksisformer på vejen til elevernes læring, trivsel og alsidige personlige og sociale udvikling.

Fokus på virkelighedens udfordringer

I den danske folkeskole skal børn blive så dygtige, de kan. Folkeskoleloven har fokus på nye læringsperspektiver og særligt på de fagfaglige kompetencer. Folkeskolen skal tilbyde læringsforløb, der giver børn og unge kompetencer til at deltage og tage ansvar i et demokratisk samfund, ligesom de har brug for en række kompetencer til at lykkes på ungdomsuddannelsen, i det videre uddannelsessystem og i arbejdslivet.

Efter folkeskolen skal eleverne være kompetente samarbejdspartnere, der kan arbejde med kompleks viden og problemløsning af virkelige udfordringer. De skal kunne kommunikere effektivt og være i stand til at planlægge og gennemføre arbejdsopgaver alene eller sammen med andre, og de skal kunne give og modtage feedback. Sidst men ikke mindst skal de bruge kompetencerne i en kompleks og accelererende udvikling af nye digitale redskaber.

Særligt den teknologiske udvikling giver både muligheder og udfordringer i forhold til, hvordan vi hidtil har uddannet børn og unge i Danmark. Det vil vi gerne være på forkant med. Vi ved også, at elevernes kompetenceniveau i sig selv kan være afgørende for, om de opfatter fagene i skolen som meningsfulde.

Vi tror på, at når vi i skolerne har fagligt og gerne tværfagligt fokus på den virkelige verdens udfordringer og problemstillinger, og vi skaber et fælles sprog for skolens lærere og pædagoger, så kan vi skabe læringsmiljøer, der giver eleverne de nødvendige kompetencer. Vi tænker, at der ligger et stort potentiale i at arbejde med læringsforløb, der:

  • Arbejder med viden på tværs af faglige discipliner
  • Indgår i samarbejdende og forpligtende fællesskaber
  • Innovere på eksisterende eller nye problemstillinger
  • Forstår og anvender digitale løsninger inden for alle disse områder, som vi kalder de 21. århundredes kompetencer

Folkeskolen er aktuelt under et massivt forandrings- og omstillingspres, der udfordrer og stiller nye krav til faglighed, trivsel og arbejdsmiljø. Derfor har medarbejdere, ledere, forvaltning, forældre, bestyrelser, de faglige organisationer og andre centrale interessenter omkring Gladsaxes skoler, i efteråret 2016 været i dialog om fremtidens kompetencer. På den baggrund er Gladsaxe Kommunes Børne- og Undervisningsudvalg i gang med at formulere en række strategiske pejlemærker. Københavns Professionshøjskole bliver en helt central partner i den vidensudvikling, som er nødvendig, hvis vi vil lykkes med at opfylde de strategiske pejlemærker. Læs mere om pejlemærkerne her.

Dokumentarfilmen "Det digitale dannelseseksperiment"

Gladsaxe Kommune gik i efteråret 2017 sammen med læreruddannelsen Future Classroom Teacher på Københavns Professionshøjskole og Medierådet for Børn og Unge om at undersøge, hvordan man med en kreativ, pædagogisk og didaktisk tilgang kan undervise elever i grundskolen om internettet og dets indflydelse på samfundet.

På baggrund af oplæg fra en række eksperter om menneskerettigheder og demokrati online, dataetik, digital overvågning og digitalt selvforsvar fik de lærerstuderende til opgave at gøre denne komplekse viden håndgribelig for børn og unge. Eksperimentet blev fulgt af dokumentaristerne Ida Grøn og Julie Madsen, som producerede filmen "Det digitale dannelseseksperiment" . 

I filmen følger vi Esther, Peter og Kenneth, der deler deres tanker om og forventninger til at skulle i praktik, hvor de selv skal skabe undervisningsaktiviteter inden for faget dansk og om menneskerettigheder på internettet, dataetik og digitalt selvforsvar. Du kan læse mere om forløbet på Medierådets hjemmeside her.