Praksisforsøg

Skoleafdelingen / Gladsaxe Kommune

Fremtidens Skole i Gladsaxe er en skole, hvor alle børn og unge trives, er trygge, hvor de kan udfolde sig og bliver udfordret til at lære. En skole, hvor børn og unge motiveres og bliver nysgerrige på læring i en fleksibel, kreativ og varieret skoledag.

Derfor har Børne- og Undervisningsudvalget afsat 15 mio. kroner til praksisforsøg på skolerne i Gladsaxe Kommune over de kommende tre skoleår, 2018 - 2021.

Disse praksisforsøg skal bidrage til:

  • At skabe et moderne og fremtidssikret læringsmiljø på alle skolerne gennem afprøvning af de strategiske pejlemærker og pædagogiske pejlemærker for Fremtidens Skole
  • At inddrage børn, unge, forældre og skolernes interessenter i en fælles videreudvikling af skolernes læringsmiljøer, så der kan bygges videre på den nuværende bedste viden
  • At kvalitetssikre kommende bygningsmæssige investeringer på skoleområdet

Et praksisforsøg er en struktureret afprøvning af en antagelse, idé eller hypotese. De erfaringer, forsøget giver, bliver systematisk dokumenteret og indsamlet til brug for hele skolevæsenet i Gladsaxe Kommune.

Et eksempel på praksisforsøg: Matematiklaboratorium på Grønnemose Skole

Mange børn og unge mister i løbet af deres skolegang motivationen og glæden ved faget matematik, især i de ældste klasser, hvor faget bliver sværere og mere kompleks. Derfor har vi startet et praksisforsøg op, som går ud på at indrette et matematiklaboratorium, hvor det fysiske læringsmiljø understøtter mange forskellige måder at arbejde med matematik på.

Læs meget mere om det her.