Praksisforsøg

Skoleafdelingen / Gladsaxe Kommune

Fremtidens Skole i Gladsaxe er en skole, hvor alle børn og unge trives, er trygge, hvor de kan udfolde sig og bliver udfordret til at lære. En skole, hvor børn og unge motiveres og bliver nysgerrige på læring i en fleksibel, kreativ og varieret skoledag.

Derfor har Børne- og Undervisningsudvalget afsat 15 mio. kroner til praksisforsøg på skolerne i Gladsaxe Kommune over de kommende tre skoleår, 2018 - 2021.

Disse praksisforsøg skal bidrage til:

  • At skabe et moderne og fremtidssikret læringsmiljø på alle skolerne gennem afprøvning af de strategiske pejlemærker og pædagogiske pejlemærker for Fremtidens Skole
  • At inddrage børn, unge, forældre og skolernes interessenter i en fælles videreudvikling af skolernes læringsmiljøer, så der kan bygges videre på den nuværende bedste viden
  • At kvalitetssikre kommende bygningsmæssige investeringer på skoleområdet

Et praksisforsøg er en struktureret afprøvning af en antagelse, idé eller hypotese. De erfaringer, forsøget giver, bliver systematisk dokumenteret og indsamlet til brug for hele skolevæsenet i Gladsaxe Kommune.