Laboratorium for nye læringsprincipper i udskolingen

Formål

I et tæt samarbejde mellem lærerteamet på Buddinge Skole og Rosan Bosch Studio skal praksisforsøget "Laboratorium for nye læringsprincipper i udskolingen" inspirere til, hvordan vi  indretter og åbner de fysiske rammer op, så de kan bruges på nye måder og bringe Buddinge Skole et skridt tættere på skolens tanker og ideer om fremtidens undervisning.

Forsøget er et konkret hands-on forsøg, hvor vi bruger de fysiske rammer som redskab til implementering og udfoldelse af nye pædagogiske metoder, som udvikles på Buddinge Skole sideløbende med denne proces. Forsøget består af både en proces, som vi indleder sammen med skolens udvalgte lærerteam, og det konkrete fysiske output, som processen resulterer i. Det fysiske output vil være en 1:1 indretning af et nyt undervisningsmiljø på Buddinge Skole, der hvor de to 8. klasser i dag holder til (Fløj 3).
 
Følgende tre spørgsmål vil forsøges/blive belyst:

  • Hvilke fysiske løsninger kan skolen gøre konkret i forhold til at få de fysiske rammer og den ønskede pædagogik til at spille sammen?
  • Hvilken forandringsproces er nødvendig for at skabe overensstemmelse mellem den pædagogiske praksis og de fysiske omgivelser?
  • Hvordan kan de fysiske rammer være med til at skubbe/udvikle den pædagogiske praksis?

Forsøgsperiode

Oktober 2017 (forarbejdet blev påbegyndt, før der blev nedsat et Praksisforsøgsudvalg) – juni 2019

Opnået bevilling

2 mio. kr.

Læs Buddinge Skoles beskrivelse af praksisforsøget her

Læs interview med skoleleder Trine Bjerg her