Udvalg

Praksisforsøgsudvalget har til formål at kvalificere, udvælge og bevilge midler til praksisforsøg. For at noget kan kaldes praksisforsøg, skal forsøget være forelagt og godkendt af Praksisforsøgsudvalget, uanset om der ansøges om midler til at afvikle forsøget.

Udvalget består af følgende medlemmer:

 

Michael Mariendal (formand), skolechef, Børne- og Kulturforvaltningen.

Mikkel Kvistgaard Aggerholm (næstformand), forældrerepræsentant og formand for Grønnemose Skoles bestyrelse.

Elevrepræsentant, vacant (nyt medlem vælges hurtigst muligt efter skolestart 2019).

Elevrepræsentant, vacant (nyt medlem vælges hurtigst muligt efter skolestart 2019).

Mads Aagaard, teamleder for Politisk betjening og analyse, Skoleafdelingen, Børne- og Kulturforvaltningen.

Johan Rønne, skoleleder på Søborg Skole.

Thomas Agerskov, lærer og formand for Gladsaxe Lærerforening.

Maria Birch Læbel, pædagog og tillidsrepræsentant på Stengård Skole.

Sune Lindgaard, forældrerepræsentant og formand for Søborg Skoles bestyrelse.