Rum til læring

Formål

Praksisforsøget "Rum til læring"  på Stengård Skole har til formål at undersøge, hvorvidt en ændring af de nuværende fysiske rammer til fleksible og tematiserede læringsrum kan understøtte børnenes læring og udvikling af fremtidens kompetencer. I dette forsøg ønsker vi at indrette det lokale læringsmiljø omkring 1. årgang på en måde, så det ikke ligner et gængs læringsrum.
 
I forsøget ønsker vi at undersøge:

  • Børnenes evne til at forstå og til at udvikle kompetencer til samarbejde i de fysiske læringsrum, herunder selv at opsøge samarbejde
  • Børnenes evne til at arbejde kreativt og problemløsende i de fysiske læringsrum, herunder at kunne komme videre i en proces samt anvende relevant værktøj blandt andet teknologi

Forsøgsperiode

August 2018 – juni 2021

Opnået bevilling

0,75 mio. kr.

Læs Stengård Skoles beskrivelse af praksisforsøget her