Teknologiforståelse og dannelse

Gladsaxe Kommune samarbejder med Københavns Professionshøjskole om to projekter, der klæder alle Gadsaxes lærere og pædagoger på til arbejdet med teknologiforståelse og digital dannelse.

Lærere og pædagogers teknologiforståelse styrkes

Det ene projekt, ”Nye teknologier, det 21. århundredes kompetencer og lærerfaglig teknologiforståelse” skal styrke lærernes teknologiforståelse på nye måder. I projektet deltager lærere og faglige ledere fra fire skoler i Gladsaxe samt konsulenter fra Future Classroom Lab på Københavns Professionshøjskole.

Konkret udmøntede projektet sig i en fem-dages udviklings-camp i Future Classroom Lab, hvor lærerne arbejdede med teknologiforståelse gennem leg og eksperimenter med konkrete undervisningsrelevante teknologier. De tilrettelagde en række undervisningsforløb med fokus på læring med teknologi og det 21. århundredes kompetencer, som efterfølgende skal prøves af i praksis på de fire skoler. Her arbejdes blandt andet med kodning af robotter, 3D design af prototyper og formidling med Virtual Reality.


Koncentrerede pædagoger og lærere på uddannelse i Future Classroom Lab

Digitalt handlingsrepertoire og dannelse

I det andet projekt var udvalgte pædagoger, lærere og ledere fra alle Gladsaxes skoler på workshop i Future Classroom Lab, hvor de sammen med undervisere fra Future Classroom Lab og konsulenter fra Medierådet talte om problematikker og udfordringer i den digitaliserede hverdag på skolerne.

Formålet med projektet er:

  • At lærere, pædagoger, ledere og konsulenter sammen udvikler forslag til, hvordan vi arbejder med digital dannelse i vores skoler.
  • At udvikle, afprøve og dele undervisningsforløb til elever fra 0. til 10. klasse.
  • At opbygge viden og strukturer for arbejdet med digital dannelse.

Pædagoger og lærere bliver klædt på til at arbejde med elevernes dannelse i en teknologipræget og digitaliseret hverdag. De har alle udviklet læringsforløb om digital dannelse, som blev afprøvet på skolerne i løbet af foråret 2018. Erfaringerne fra forløbene bliver delt og evalueret lokalt og nationalt. I Gladsaxe Kommune bruger vi erfaringerne til at klæde medarbejdernes på med kompetencer, der kommer elevernes digitale dannelse til gode.